Select Page

 

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT
(Inovativna pedagogika 1:1)

 

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam, uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.

V projektu bodo nadgrajevani rezultati, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ s področja celotne Slovenije, med katerimi je 18 razvojnih, ostali so implementacijski.

Šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki bo ob izkušnjah projekta sproti nadgrajevana. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

 

 

Uporaba sodobne IKT na SŠSB

Videoposnetek je namenjen predstavitvi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na SŠSB v različnih učnih situacijah in promociji šole kot celote. Nastal je v sodelovanju z dijaško snemalno ekipo in učitelji, ki sodelujejo v projektu IP 1:1. Vsem iskrena hvala...

NEARPOD (marec, 2019)

NEARPOD (marec, 2019)

Dijaki 3. a razreda so pri pouku biologije pouk popestrili z uporabo aplikacije Nearpod. Spoznavali so proces koagulacije krvi, ki v človeku poteče v povprečno 15 sekundah. Procese so samostojno predstavili z uporabo ključnih besed na svojih mobilnih napravah....

NEARPOD (februar, 2019)

V sredo, 13.2. 2019, smo pri učni uri strokovnega modula Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja uporabili mobilne naprave in aplikacijo Nearpod. Dijaki so sledili interaktivni predstavitvi učnih vsebin preko svojih mobilnih naprav. Najprej so spremljali...

3D tiskanje (februar, 2019)

3D tiskanje (februar, 2019)

Na delavnici v izvedbi strokovnjakov ŠC Velenje, smo se učitelji seznanili z osnovami 3D tiskanja. Medse smo povabili tudi naše dijake, ki jih strokovno področje zanima in izkazalo se je, da imajo nekateri izmed njih že kar veliko izkušenj na tem področju. Vsekakor...

BETT 2019 (januar, 2019)

Sodelujoči v projektu IP 1:1 smo obiskali sejem računalniške tehnologije BETT 2019 v Londonu. Sejem je namenjen predstavitvi računalniške tehnologije in aplikacij, ki so namenjene za pedagoško delo. Del spoznanj bomo skušali aktivno vključiti tudi  v delo učiteljev na...

Naše dijakinje na hekatonu najboljše

Urška Dovnik, Ana Marija Jug, Kristina Jug,  Nika Leva in Tinkara Novak so se v okviru projekta Pedagogika 1:1 udeležile hekatona "Pametna dekleta za pametno mesto" na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Rešitev izziva "Več rastlin (v našem mestu)"  je bila...

KAHOOT (november 2018)

KAHOOT (november 2018)

V torek, 20.11.2018 smo pri pouku biologije v 1.a in v 1. b uporabljali aplikacijo Kahoot. Dijaki so z že poznano aplikacijo utrjevali in preverjali svoje znanje o zgradbi in delovanju celice. Delo je bilo sproščeno, njihovo znanje pa zelo dobro. Vera Cunk Manić

FLIPHTML 5 (november 2018)

Pri pouku podjetništva so dijaki s pomočjo interaktivne digitalne oglaševalske platforme FLIPHTML 5 izdelovali svoj prvi profesionalni spletni katalog. Katalog je ena izmed ključnih komponent uspešne promocije izdelkov in storitev ter ga uporabljajo vsa tržno...

Srečanje z implementacijskimi šolami

Srečanje z implementacijskimi šolami (SŠSB, 25. oktober 2018) V skladu z načrtom dela na projektu IP 1:1 smo izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskimi šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki Srednje ekonomske šole Ptuj, Gimnazije in srednje šole...

Z uporabo moderne IK tehnologije tudi v novo šolsko leto (september 2018)

 

Uspešno nadaljujemo z uvajanjem inovativnih metod poučevanja tudi na začetku novega šolskega leta.

Pri pouku podjetništva so dijaki 2. letnika programa splošna gimnazija svoje predznanje preverjali v obliki kviza podprtega z aplikacijo Kahoot.

Boštjan Petak

 

 

Z začetkom novega šolskega leta 2018/2019 izvedena delovna srečanja sodelujočih v projektu Pedagogika 1:1

 

Z vstopom v novo šolsko leto smo na SŠSB opravili potrebne aktivnosti za uspešen začetek in tekočo izpeljavo projekta Pedagogika 1:1.

Na delovnih srečanjih smo se člani razvojne projekte skupine in razširjen tim sodelujočih učiteljev v projektu, seznanili z aktivnosti in nalogami, ki nas čakajo v mesecu septembru in v nadaljevanju šolskega leta. Vsebina projekta je bila podrobno predstavljena dijakom inovativnega oddelka (1. A) in njihovim staršem. Optimistično nadaljujemo z delom.

mag. Boštjan Petak, koordinator projekta

 

 

Inovativna raba IKT pri pouku biologije v inovativnem oddelku 1. A

Nadaljujemo s sistematičnim vključevanjem IKT v učne situacije. Profesorica Vera Cunk Manić je v 1. A oddelku preverila znanje s pomočjo aplikacije Socrative. Dijaki pozitivno ocenjujejo inovativni način dela.

Boštjan Petak (koordinator projekta)

 

Padlet pri pouku angleščine v inovativnem oddelku 1. A (oktober 2018)

Prof. N. Gumilar Papotnik pri uporabi aplikacije Padlet, kot podporo pri pouku angleščine v inovativnem oddelku 1. A.

Pogumno naprej.

Boštjan Petak

 

»Feel the future« (Celje 17. 10. 2018)

V sredo, 17. 10. 2018,  smo s skupino dijakov inovativnega oddelka 1. A obiskali sejem interaktivnih rešitev s področja e-izobraževanja, e-mobilnosti, spletne varnosti … »Feel the future« v Celju.

Ogledali smo si najnovejšo IK tehnologijo za uporabo pri pouku, sodobno interaktivno učilnico in poseben program za dijake »Odpotujmo v vesolje«. Seznanili smo se tudi z tehnologijami 3D tiskanja, najnovejšimi rešitvami s področja e-uprave ter si ogledali številne druge razstavne prostore.

 

Zapisal: Boštjan Petak

 

 

Implementacija 2018

Kahoot in Actionbound (januar, 2018)

V januarju 2018 smo učiteljem predstavili aplikaciji Kahoot in Activebound ter jih seznanili z možnostmi njihove uporabe v sodobnih oblikah poučevanja. Splošna ocena sodelujočih glede možnosti, ki jih aplikacije ponujata je pozitivna in jih bodo poizkušali koristno uporabiti pri svojem delu v razredu.

Prvi primeri popestritve pouka z uporabo aplikacije Kahoot že kažejo veliko navdušenje dijakov …

BETT 2018

BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost). Na sejmu smo si ogledali  ne le nove trende in najnovejšo tehnologijo, pač pa so bila na voljo tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji iz vsega sveta predstavljali svoje vizije in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako povezovale z vsebino projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT, torej smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, tako da postane učenec središče učnega procesa.

Med trendi, ki jih je bilo zaslediti na področju tehnologije, so bili predvsem:

  • Zasloni na dotik, ki z različnimi programskimi rešitvami presegajo table, ki jih večinoma poznamo v naših šolah, saj omogočajo tudi deljenje zaslona mobilnih naprav učencev in obratno.
  • 3D tiskanje, ki učencem omogoča, da izkusijo celoten proces od zamisli in načrtovanja do končnega izdelka.
  • Kodiranje in robotika.
  • Virtualna resničnost, kjer je bilo predstavljenih veliko očal, z uporabo katerih učenci dobijo 3D realno predstavo o različnih predmetih in pojavih, pa naj gre za človeške organe, vesolje ali življenje vojakov na fronti v prvi svetovni vojni.

Veliko razstavljavcev je predstavljalo tudi različne sisteme, ki združujejo redovalnico, dnevnik, nadzor mobilnih naprav učencev, deljenje dokumentov, oddajo nalog in dajanje povratnih informacij za spremljanje napredka učencev. Z različnimi algoritmi ti sistemi vključujejo »learning analitics« in omogočajo individualizacijo in personalizacijo.

Prisotnih je bilo veliko e-gradiv, prilagojenih različnim starostnim stopnjam in zmožnostim učencev (npr. Encyclopedia Britannica), ki pa jih zaradi tujega jezika težje uporabimo.

Svoje kotičke so imele tudi mnoge države (npr. Finska, Madžarska …), ki so predstavljale spremembe, ki jih uvajajo v izobraževanje. Za vse starostne skupine smo zasledili tudi veliko elementov igrifikacije, ki povezuje realni in virtualni svet.

Razstavljavci pohištva so poudarjali predvsem postavitve, ki se jih z lahkoto prilagaja trenutnim potrebam posameznika in pouka ter prestavlja po prostoru v različne kombinacije, ki po potrebi podpirajo individualno ali sodelovalno delo.

Boštjan Petak

Socrative (februar, 2018)

Uporaba modernih informacijskih tehnologij pri izvajanju pouka navdušuje dijake in spodbuja učitelje pri uvajanju inovativnih pristopov k poučevanju. Tokrat so se dijaki seznanjali z možnostmi uporabe spletne aplikacije Socrative pri pouku biologije.

Prof. Vera Cunk Manić je pripravila zanimivo predstavitev celične zgradbe in zakonitosti delovanja celic. Osvojeno znanje so lahko neposredno utrjevali in preverjali s pomočjo računalniških tablic in mobilnih telefonov.

Uporaba aplikacije Socrative pri strokovnih predmetih

Uporaba sodobne IKT in računalniških aplikacij vse bolj prodira tudi na področje pridobivanja in utrjevanja strokovnih ekonomskih znanj in krepitev podjetniških kompetenc. Predstavljamo primer uporabe aplikacije Socrative pri strokovnem modulu Poslovanje podjetij v programu ekonomski tehnik, kjer so dijaki z uporabo mobilnih naprav sodelovali v kvizu poznavanja področja politike trženjskega spleta.

Profesorica Simona Luetić ugotavlja, da oblika dela podprta z IKT zelo pozitivno sprejeta s strani dijakov, osebno pa ji predstavlja veliko motivacijo za nadaljnje delo.

 

Logomaker in Padlet (marec, 2018)

Ključni dejavnik prepoznavnosti podjetja je njegov logotip. Dijaki programa ekonomski tehnik so se v sklopu strokovnega modula Komercialno poslovanje njegove izdelave lotili s pomočjo spletne aplikacije LOGOMAKER.

V kombinaciji z uporabo aplikacije PADLET so v manjših podjetniških skupinah zasnovali, zbrali in predstavili lastne ideje glede izgleda logotipa posameznega podjetja.

Boštjan Petak

 

Kahoot pri pouku angleščine (marec, 2018)

 

V mojem primeru sem Kahoot uporabila v zaključnem delu pouka angleškega jezika, kjer so dijaki utrjevali besedišče o hrani  – Fun Facts about Food.

Z uporabo aplikacije smo uspešno nadgradili znanje v smislu interdisciplinarnosti ter spoznali nekaj podatkov o izvoru določene vrste hrane, hranilnih vrednosti, pomembnosti ustreznega prehranjevanja za razvoj človeka in njegovega delovanja in zdravja.

Mag. Pika Smogavec, prof. ang. jezika

 

 

 

 

Predavanje o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav (13. marec 2018)

Ozavestiti dijake in starše o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav ter poučiti strokovne delavce, kako ravnati v primeru odkritih spletnih zlorab, je bila glavna tema predavanja v izvedbi dr. Benjamina Lesjaka (Safe.si).

Učitelji smo se seznanili s najpogostejšimi primeri zlorab in postopki ukrepov, ki smo jih dolžni izvesti v takih primerih.

V nadaljevanju je bilo izvedeno tudi predavanje za starše dijakov, v okviru katerega se je razvnela razprava o metodah nadzora uporabe interneta in težavah, s katerimi se starši pri tem srečujejo.

Mag. Boštjan Petak, univ. dipl. ekon.

 

Preverjanje znanja s pomočjo aplikacije Socrative (marec 2018)

Ob zaključku vsebinskega sklopa modula Zavarovalne storitve, so dijaki preverili svoje znanje s pomočjo aplikacije Socrative. V ta namen so uporabljali svoje mobilne telefone ali računalnike.

Naključno izbran vrstni red vprašanj in odgovorov je spodbudil dijake k poglobljenemu razmišljanju in analizi ponujenih odgovorov, pozitivni učinek uporabe IKT pri pouku pa sem zaznala tudi v zmožnosti posredovanja direktne povratne informacije o doseženih rezultatih.

Cirila Hajšek Rap

 

11. mednarodna konferenca SIRIKT, 19. in 20. 4. 2018, Podčetrtek

Letošnja 11. mednarodna konferenca SIRIKT je bila namenjena predstavitvi najnovejših spoznanj s področja uporabe IKT pri pouku in s tem povezanih dejavnosti. Poseben poudarek konference je bil na raziskovanju lastne prakse učiteljev pri delu z IKT in uporabo igrifikacije pri  pouku.

Sirikt 2018

Osrednja tema konference  je bilo tudi področje digitalnega opismenjevanja oziroma digitalni razkorak, ki se v vse večjem obsegu pojavlja predvsem med pripadniki različnih generacij. Konferenca je vključevala tudi posebej pripravljene tematske dogodke s področja uporabe dobrih rab IKT pri pouku.

Boštjan Petak

 

 

 

Nove tehnologije v izobraževanju – Strokovna ekskurzija v Beograd in Szeged, junij 2018

Strokovna ekskurzija je bila namenjena spoznavanju novih pristopov k poučevanju z uporabo napredene IKT. Sejem je eden večjih izobraževalnih sejmov na tem področju, njegova vsebina pa je neposredno povezana z vsebino projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje na način, da postane dijak središče izobraževalnega procesa.

V sklopu ekskurzije smo obiskali tudi madžarsko mesto Szeged in sedež založbe Mozaik, kjer so nam predstavili spletno okolje Mozabook, ki ga razvijajo za potrebe neposrednega izobraževanja pri pouku.

Boštjan Petak, koordinator projekta

 

Predavanje o varni in odgovorni rabi interneta za dijake SSSB (20. junij 2018)

Predavanje o varni in odgovorni rabi interneta za dijake SSSB v izvedbi organizacije safe.si, smo izvedli s osnovnim namenom dijake opozoriti na nevarnosti in pasti, ki jih prinaša vsakodnevna uporaba interneta.

Predavatelj dr. Benjamin Lesjak je na konkretnih primerih predstavil situacije v katerih so se znašli uporabniki interneta, ki niso upoštevali pravil in nasvetov glede varnosti. Vsekakor zelo koristno predavanje za dijake, ki predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin uporabnikov interneta.

Zapisal: mag. Boštjan Petak, koordinator projekta

 

 

Usposabljanja sodelujočih v projektu

Usposabljanje za uporabo videokonferenčnega sistema VOX (oktober, 2017)

Usposabljanje je potekalo v manjših skupinah z namenom usposobiti se za neposredno komunikacijo v okviru sistema VOX.  Udeleženci smo spoznali tehnične zahteve okolja in se usposobili za neposredno delo oziroma sodelovanje na raznih podobnih videokonferencah.

 

Usposabljanje za uporabo okolij Moodle in Padlet (november, 2017)

 Udeleženci usposabljanja smo obnovili poznavanje in delo v okolju Moodle ter spoznali aplikacijo Padlet, ki je potencialno zelo uporabna za uporabo v učnih situacijah.

 

Promocijske aktivnosti SŠSB za osnovnošolce podprte z uporabo aplikacije Kahoot (december, 2017)

V okviru promocijskih aktivnosti SŠSB za popularizacijo strokovnih programov ekonomski tehnik in trgovec med osnovnošolci, smo medse povabili učence okoliških osnovnih šol. Pripravili smo kratko predstavitev življenja in dela na šoli, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniške kompetence in uporabe IKT na poslovnem področju. V ta namen smo jih povabili k sodelovanju v posebej pripravljenem kvizu na temo poznavanja področja podjetnosti in podjetništva, ki je temeljil na uporabi spletne aplikacije KAHOOT. Odziv, ki smo ga doživeli je bil več kot presenetljiv. Učenci so bili namreč navdušeni nad možnostjo aktivnega sodelovanja na dogodku, hkrati pa so lahko preverili poznavanje navedenega področja.

 

 

Dostopnost