Pogovorne ure in roditeljski sestanki

Pogovorne ure

V dopoldanskem času imajo profesorji za starše in dijake po eno pogovorno uro tedensko (razpored je spodaj).

Pogovorne ure januar 2017

Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno (vsak drugi torek v mesecu) od 17. do 18. ure).
Časovni razpored popoldanskih pogovornih ur:

 • 10. 2016 (kostanjev piknik, vsi strokovni delavci)
 • 15. 11..
 • 13. 12.
 • 10. 1. 2017 (vsi strokovni delavci)
 • 14. (in 15.) 2. (za 3. in 4. letnike v sklopu RS)
 • 14. 3.
 • 11. (in 12.) 4. (za 1. in 2. letnike v sklopu RS)
 • 16. 5. (vsi strokovni delavci)
 • 6. 6. (prvi torek).

 

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki (koordinatorica Mojca Vrečko, glej šolski koledar) Vsak oddelek bo imel dva roditeljska sestanka in dodatno po potrebi.
Teme roditeljskih sestankov načrtuje vodstvo in razredniki in so del načrta dela razrednikov.

 1. roditeljski sestanek (september, predstavitev LDN, organizacija dela in pravila šole, izvolitev predstavnikov sveta staršev …).
 • letniki v četrtek, 8. 9. (prisotni vsi učitelji v oddelkih) ob 17.00
 • letniki v torek, 6. 9. ob 17.00 + RS za ŠPA ob 17.30 (T. Sinkovič, M. Križanič)
 • letniki v torek, 6. 9. ob 18.00+RS za E+ (P. Smogavec)
 • letniki v torek, 23. 8. (za ME) in v sredo, 7. 9. ob 17.00

Nosilci: vodstvo šole in razredniki.

RS se udeležijo tudi ostali strokovni delavci, ki poučujejo v 1. letnikih, sicer pa pri višjih letnikih.

 1. roditeljski sestanek bo namenjen učno-vzgojni tematiki in delu v oddelku:
 • in 2. letniki (april): razvojno-psihološke teme in preventivne vsebine, zunanji predavatelji, razredniki, nerazredniki;
 • letniki (februar): poklicno svetovanje, izbirni predmeti za maturo, maturantska ekskurzija, (Mojca Vrečko, Irena Wozniak, Iztok Utenkar, razredniki);
 • letniki (februar): zaključevanje izobraževanja – SM, POM, maturantski ples … (razredniki, tajnika, Iva Pučnik Ozimič).

Neformalna druženja in prireditve

 • kostanjev piknik za starše (11. 10. 2016),
 • božično-novoletni koncert (19. 12. 2016)
 • prireditev ob materinskem dnevu in/ali druge predstavitve (projektnega) dela,
 • zaključna prireditev s podelitvijo priznanj šole (23. 6. 2017)
 • svečana podelitev spričeval poklicne mature (5. 7.)
 • svečana podelitev spričeval splošne mature (10. 7.) …