Select Page

Pogovorne ure in roditeljski sestanki

Pogovorne ure

V dopoldanskem času imajo profesorji za starše in dijake po eno pogovorno uro tedensko (razpored je spodaj).

pogovorne ure 2023-24-2

 

Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno (vsak drugi torek v mesecu) od 16. do 17. ure).

 

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

Vsak oddelek bo imel dva roditeljska sestanka in dodatno po potrebi.
Teme roditeljskih sestankov načrtuje vodstvo in razredniki in so del načrta dela razrednikov.

  1. roditeljski sestanek (september, predstavitev LDN, organizacija dela in pravila šole, izvolitev predstavnikov sveta staršev …).

Nosilci: vodstvo šole in razredniki.

RS se udeležijo tudi ostali strokovni delavci, ki poučujejo v 1. letnikih, sicer pa pri višjih letnikih.

  1. roditeljski sestanek bo namenjen učno-vzgojni tematiki in delu v oddelku.

 

 

Dostopnost