Select Page

Šolski učbeniški sklad

V učbeniški sklad vključujemo učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole.

Dijaki plačajo za izposojo učbenikov izposojevalnino, ki znaša v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov največ 1/3 maloprodajne cene. Znesek se poravna v enem obroku. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne vrne, je treba plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če želijo dijaki učbenike obdržati, morajo zanje plačati razliko do polne cene.

Z učeniki je treba ravnati skrbno. Dijake prosimo, da učbenike ovijejo v papir oz. folijo tako, da odstranitev ovitkov ne bo poškodovala učbenikov.

 

Učbenike bomo izposojali od 23. 8. do 27. 8. 2021 med 8. in 12. uro ter v prvem tednu septembra.

1. 7. in 2. 7. 2021 bomo učbenike izposojali zgolj bodočim prvim letnikom, višjim letnikom pa samo v avgustu in septembru zaradi nakupa in obdelave novih učbenikov.

Ob prevzemu učbenikov morajo dijaki predložiti potrdilo o plačilu položnice.

 

 

Seznam učbenikov 20212022

US GIM 21-22 ali US-GIM-21-22-PDF

US MT 21-22  ali US MT 21-22-PDF

US ET 21-22 ali US ET 21-22 – PDF

US TRG 21-22 ali US TRG 21-22-PDF

US ET-pti 21-22 ali US ET-pti 21-22-PDF

 

Obvestilo staršem, NAROČILNICA

Vloga za brezplačne učbenike

 

 

 

 

 

 

Dostopnost