Select Page

Šolski učbeniški sklad

V učbeniški sklad vključujemo učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole.

Za izposojo učbenikov plačajo dijaki izposojevalnino, ki znaša v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov največ tretjino njihove maloprodajne cene. Znesek boste poravnali v enem obroku. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti nepoškodovane. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne bo vrnil, bo treba plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. Če se uporabnik sklada odloči, da bo posamezen učbenik obdržal, je dolžan plačati (na podlagi šestega člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) razliko do nabavne cene učbenika.

Z učeniki je potrebno ravnati skrbno. Dijake prosimo, da učbenike ovijejo v papir oz. folijo …, tako, da odstranitev ovitkov ne bo poškodovala učbenikov.

Seznam učbenikov 2018-2019

Gimnazija
Ekonomski tehnik
PTI
Metalurški tehnik
Trgovec

Obvestilo staršem 18-19
Vloga za brezplačne učbenike