Select Page

Dvig digitalne kompetentnosti

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev za refleksivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja.

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa se bo odražala v izdelani digitalni strategiji za posamezen vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. Zaposleni bodo aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta kot tudi v procesu evalvacije in nadgradnje digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Konzorcijski partnerji

 

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov.

 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Dostopnost