Select Page

Karierno svetovanje

Karierno svetovanje je namenjeno odkrivanju poklicnih ciljev in možnosti nadaljnjega študija. Odločitve skušamo olajšati s posredovanjem informacij o maturi in poklicni maturi, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

Individualno karierno svetovanje izvajamo s pomočjo usmerjenega razgovora ter Hollandovega Vodiča za planiranje izobraževalne in poklicne poti. Razgovor je lahko individualen ali skupinski. Dijaki se lahko za izvedbo individualne ure svetovanja naročijo pri mag. Ireni Wozniak, psih.

Svetovalne delavke v mesecu decembru na šoli pripravijo Karierni sejem, na katerem se dijakom predstavijo različne izobraževalne inštitucije. Skozi vso leto se izvajajo predavanja o možnostih izobraževanja ter zaključku šolanja, namenjena tako dijakom kot staršem.

Šola vsako leto organizira obisk Informative, vseslovenskega sejma izobraževanja in zaposlovanja mladih.

 

O študiju

Izbira poklica in temu ustreznega študija je zahteven proces in pomembna odločitev. Želja dijakov, ki zaključujete šolanje v srednji šoli, je, da bi prav izbrali in se odločili o nadaljevanju izobraževanja ali našli pravo zaposlitev. Na spodnjih povezavah najdete vsebine, ki so vam lahko v pomoč pri sprejemanju vaše karierne odločitve:

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Razpis za vpis v višješolske strokovno izobraževanje v šolskem letu 2020/2021:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visjesolstvo/Razpis-2020/21/Razpis-2020-21.pdf

Rokovnik za vpis: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila/

Prijava za vpis: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje:

https://www.ess.gov.si/_files/12714/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2019.pdf

 

 

AKTUALNI DOGODKI

Februar 2020

Informativni dnevi Univerze Maribor: https://www.um.si/Strani/default.aspx

Že veš, kam greš? https://kc.um.si/dogodki/e-ve-kam-gre

Univerza Ljubljana: https://www.uni-lj.si/studij/

Univerza na Primorskem: https://upbudi.upr.si/si/z-univerze/pomembne-informacije-za-dijake-pred-informativnimi-dnevi-2020