Select Page

Karierno svetovanje

Karierno svetovanje je namenjeno odkrivanju poklicnih ciljev in možnosti nadaljnjega študija. Odločitve skušamo olajšati s posredovanjem informacij o maturi in poklicni maturi, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

Individualno karierno svetovanje izvajamo s pomočjo usmerjenega razgovora ter Hollandovega Vodiča za planiranje izobraževalne in poklicne poti. Razgovor je lahko individualen ali skupinski. Dijaki se lahko za izvedbo individualne ure svetovanja naročijo pri mag. Ireni Wozniak, psih.

Svetovalne delavke v mesecu decembru na šoli pripravijo Karierni sejem, na katerem se dijakom predstavijo različne izobraževalne inštitucije. Skozi vso leto se izvajajo predavanja o možnostih izobraževanja ter zaključku šolanja, namenjena tako dijakom kot staršem.

Šola vsako leto organizira obisk Informative, vseslovenskega sejma izobraževanja in zaposlovanja mladih.

Rokovnik in Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v študijskem letu 2019/2020:
http://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila/

Rokovnik in Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2019/2020:
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/

 

POVEZAVE

Državni izpitni center

eVŠ Prijava za vpis

Informativni dan Univerze v Mariboru: um-informativni-dan-2019-letak

ID Univerze v Novi Gorici: http://www.ung.si/sl/

https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-prevoz