Select Page

Metalurški tehnik

 

Metalurški tehnik je zaposlen v vseh industrijah, v obrti, tehničnih trgovinah in tudi v negospodarskih dejavnostih.

V Sloveniji je nekaj več kot 7000 družb, ki se tako ali drugače ukvarjajo s kovinskopredelovalno dejavnostjo in prav tam potrebujejo metalurški kader.

Štiriletni tehnični program zapolnjuje vrzel na strokovnem področju metalurgije (nazadnje se je izvajal pred 20-imi leti), saj ta veja gospodarstva predstavlja čez 20 % BDP v državi.

Program je privlačen za dijake, ki jih zanimajo osnovne fizikalne ter kemične lastnosti kovinskih in nekovinskih materialov, njihovo analiziranje in preizkušanje ter tehnološki postopki za njihovo predelavo in obdelavo. Prav tako spoznajo osnove tehniškega komuniciranja ter poslovanja in organizacije procesov.

 

Ob metalurgiji se dijaki izobražujejo tudi na področju:

 • mehanike in osnov strojništva,
 • optimiziranja procesov zunaj in znotraj proizvodnje,
 • sodobnih pristopov načrtovanja končnih izdelkov (3Dmodeliranje s pomočjo računalniških programov),
 • mehatronike,
 • računalništva in informatike,
 • CNC-operiranja in programiranja,
 • 3D-tiskanja,
 • varjenja,
 • obvladovanja slovenske in tuje strokovne terminologije,
 • usposobljenosti za strokovno komunikacijo,
 • poslovnega komuniciranja in timskega dela.

 

Program metalurški tehnik

Program je sestavljen iz:

 • splošnoizobraževalnih predmetov,
 • strokovnih modulov (obvezni in izbirni),
 • praktičnega izobraževanja na šoli in pri delodajalcih,
 • odprtega kurikula (učne vsebine določi/ponudi šola glede na potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja),
 • delovne prakse.

 

Delovna praksa

Delovno prakso dijaki med šolskim letom opravljajo v podjetjih, kot zanimivost pa velja omeniti, da imajo v tretjem letniku možnost opravljanja delovne praske v tujini (Erasmus+), ki dijakom nudi pridobivanje mednarodnih izkušenj na področju metalurgije.

Delovna praksa je obvezna v 2. letniku (2 tedna), 3. letniku (4 tedne) in 4. letniku (2 tedna).

 

 

Trajanje programa in možnost nadaljnjega izobraževanja

Šolanje traja štiri leta.

Zaključi se s poklicno maturo (štirje predmeti):

 • prvi predmet (slovenščina),
 • drugi predmet (matematika ali angleščina),
 • tretji predmet (metalurgija),
 • četrti predmet (izdelek ali storitev).

 

Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja v višjih in visokošolskih programih.

Dijaki imajo tudi možnost opravljanja petega maturitetnega predmeta splošne mature, ki odpira možnost vpisa na univerzitetni program (odvisno od fakultete). Kateri predmet bodo opravljali, si izberejo sami.

 

 

 

Pridobljen naziv

Metalurški tehnik, peta stopnja izobrazbe.

 

Vpisni pogoji in omejitev vpisa

Vpišejo se lahko vsi, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje. Razpisanih mest je 28.

Od šolskega leta 2024/2025 bomo praktični pouk izvajali v šolski specializirani delavnici, kjer bodo dijaki spoznavali postopke litja, varjenja, brušenja, struženja…

Na voljo so kadrovske štipendije in velik zaposlitveni potencial.

Skupina Impol je razpisala 10 kadrovskih štipendij za dijake, ki se bodo usposabljali za poklic metalurški tehnik!

 

 
Predmetnik za METALURŠKI TEHNIK
 
 
 
 
Dostopnost