Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica (pravila šole in organizacija pouka)

 

 

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica so dopolnilo splošno veljavnim pravilnikom za srednje šole na tem področju. To so:

 • Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. št. 60/2010)*,
 • Pravilnikom o podeljevanju pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Ur. l. št. 38/2009),
 • Zakon o šolski prehrani (Ur. l. 43/2010).

Namen pravil je, da pazimo nase, skrbimo za druge in varujemo na imetje.

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica zajemajo poleg hišnega reda še druga pravila:

 • način sodelovanja s starši,
 • pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
 • opravičljive razloge za zamujanje in predčasno odhajanje od pouka,
 • način odločanja o oprostitvi dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in način vključitve v VI delo,
 • način obravnave dijaka, ki se mu začasno prepove prisotnost pri pouku,
 • ukrepanje ob neupravičeni odsotnosti,
 • pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

Šolska pravila obsegajo/zajemajo še:

 • Pravila šole o prilagajanju šolskih obveznosti,
 • Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad,
 • Pravila izvedbe in vedenja na maturantski ekskurziji,
 • Pravila šolske prehrane,
 • Pravila ravnanja ob poškodbi dijaka in ob morebitnem nasilju.

 

Del pravil: časovni razporeditev pouka:

 

Čas Dejavnost
7.00–7.45 0. ura
7.50–8.35 1. ura
8.40–9.25 2. ura
9.30–10.15 3. ura
10.15–11.00 malica
11.00–11.45 4. ura
11.50–12.35 5. ura
12.40–13.25 6. ura
13.30–14.15 7. ura
14.20–15.05 8. ura

 

Šola se zjutraj odpre ob 600. Do začetka pouka dijaki čakajo v avli šole, in sicer za 0. uro do 655 in za 1. uro do 745.

Dijaki v času pouka ne zapuščajo šolskega prostora (glej časovni razpored dela), sicer sami prevzemajo odgovornost za svojo varnost.

Priloga:

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica 2017-2018

 

 

 


suplence jedilnik
 Suplence  Jedilnik
moodle book
Moodle Knjižnica
urnik i-učbeniki
Urnik Učbeniki
Lopolis facebook
Lopolis FB
YouTube logo YouTube logo
SŠSB Filmski

Google logo