Select Page

ustart_logo

Srednja šola Slovenska Bistrica sodeluje v šolskem letu 2015/16 in 2016/17 v mednarodnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade, ki ga v Sloveniji vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. V projektu sodeluje dvanajst partnerskih institucij iz petih držav (Slovenija, Portugalska, Avstrija, Danska, Luxemburg). Osnovni namen projekta je spodbujati samoiniciativnost in podjetnost, kot je to opredeljeno v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc.

V tem kontekstu bodo dijaki razvijali kulturo podjetnosti (podjetnostno razmišljanje, dovzetnost, ustvarjalnost, tveganja in postavljanje ciljev ob upoštevanju trajnosti) in nove oblike odgovornega državljanstva in partnerstva. Več informacij najdete na uradni spletni strani projekta.

Projekt poteka v štirih fazah. Prva in druga faza potekata na osnovnih šolah, tretja pa na gimnazijah v obliki eksperimenta. To pomeni, da je polovica gimnazij vključenih v eksperimentalno skupino, ostala polovica gimnazij pa v kontrolno skupino. Po prvem letu izvajanja so eksperimentalne šole postale kontrolne in obratno. V eksperimentalnih oddelkih bomo učenci in učitelji delali na razvoju in spodbujanju samoiniciativnosti in podjetnosti. V kontrolnih oddelkih oz. šolah bo pouk potekal v skladu z uveljavljeno prakso.

V projekt so vključeni dijaki drugih letnikov gimnazijskega programa. V letošnjem šolskem letu sodelujemo kot eksperimentalna skupina, kar pomeni, da sodelujoči učitelji in dijaki razvijamo kulturo podjetnosti preko sedmih izzivov.

Za evalvacijo projekta so dijaki spoznali in začeli uporabljati evalvacijsko orodje OctoSkills. S pomočjo te aplikacije izpolnjujemo vprašalnike in zbiramo pridobljene podatke. Dijaki tretjih letnikov bodo predvidoma še naprej kontrolna skupina.

Sodelujoči profesorji: Jasna Županič, Mojca Vrečko, Urška Krušič, Marjan Kampuš in Iztok Utenkar.

 

Učenje podjetnosti preko več izzivov

 

 1. izziv: Ideja

Dijaki so se v okviru podjetnostnih delavnic naučili “poiskati” pravo poslovno idejo in zanjo pripraviti podjetnostni načrt.

Delo je potekalo v skupinah, dijaki pa so bili zelo kreativni, pozorni, odgovorni in samoiniciativni. Nastali so zelo zanimivi in izvirni načrti, ki si jih lahko ogledate v predstavitvi:


2. Izziv: Moja skupnost (24. 10. 2016)

Z dijaki smo se v okviru podjetnostnih delavnic pogovarjali o tem, kaj nam je v življenju pomembno in kako merimo kakovost življenja. Po opravljenih analizah obstoječih kazalnikov, so dijaki razvili svoj kazalnik za merjenje kakovosti življenja.

Nastali so zelo zanimivi kazalniki, ki si jih lahko ogledate v predstavitvi:

 

3. Izziv: Stojnice

Prodaja SMUTIJEV
Stojnice s palačinkami in vaflji

4. Izziv: Reci DA

Reci DA


5. Izziv: Empatija (25. 4. 2017)

 

 Izziv smo izvedli kot uvod v izziv Stojnica z limonado.

Z dijaki smo se v okviru podjetnostnih delavnic pogovarjali o tem, kaj je empatija, kje in kako se v vsakdanjem življenju srečujemo z njo, kako jo doživlja podjetnik in kako kupec. Pojasnili smo namen zemljevida empatije.
Nato so dijaki samostojno izdelali zemljevid empatije za primere, ki so jih kasneje uporabili v izzivu Stojnica z limonado.

6. Izziv: Vrednost odpadkov (15. 12. 2016)

Z dijaki smo v okviru podjetnostnih delavnic ​razmišljali o v prihodnost usmerjenem, okoljsko in družbeno ozaveščenem vedenju v poslovnem svetu in družbi.​ Pogovarjali smo se o ekoloških problemih našega planeta in izpostavili predvsem odpadke.

V uvod​nem delu delavnic​ je gospa Omerzi predstavila koncept in ideje Centra za ponovno uporabo v Slovenski Bistrici. ​Dijaki so nato v sklopu iskanja idej za poslovno priložnost, ob upoštevanju varovanja in skrbi za okolje,​ pripravili izdelke iz odpadkov in jih predstavili sošolcem.

Nastalo je veliko zelo uporabnih in zanimivih izdelkov. Izdelke so dijaki v sklopu božičnega sejma prodajalii tudi na božični tržnici v Slovenski Bistrici.

Dijaki so se domislili zelo izvirnih predmetov in pripomočkov, ki si jih lahko ogledate v teh predstavitvah:

Vrednost odpadkov 2a
Vrednost odpadkov, galerija fotografij s predstavitev


 

7. Izziv: Moj junak

Nasveti JUNAKOV našim bodočim podjetnikom


 

 

Izvajalci projekta:
 mizs_logo  SR  ZRSS
Sponzor projekta:
Print erasmus+

 

 

 

Dostopnost