Poklicna matura

Kontaktni podatki

Tajnica poklicne mature: Andreja Šulek
Uradne ure: ponedeljek 10.15 – 11.00 v pisarni tajnice PM
Telefon: 02 843 20 77

Elektronski naslov: poklicna.matura-ssmbsb@guest.arnes.si

Predmeti poklicne mature
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
Pogoj za opravljanje poklicne mature je uspešno opravljen zaključni letnik.

Obvezna predmeta:

 • slovenščina
 • gospodarstvo

Izbirna predmeta:

 • matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina – lahko tudi drugi tuji jezik),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Obseg in način ocenjevanja znanja

Obseg in način ocenjevanja znanja pri poklicni maturi določajo maturitetni izpitni katalog in predmetni izpitni katalogi, ki jih najdete tukaj.

Maturitetni izpitni katalog

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2018

Slovenščina: http://www.ric.si/mma/2017%20P-SLM-2017/2015083113024548/
Matematika: http://www.ric.si/mma/2017%20P-MAT-2017/2015083113024207/
Angleščina: http://www.ric.si/mma/P-ANG-2014%20ISSN/2012092610051308
Nemščina: http://www.ric.si/mma/2016%20P%20NEM%202016/2014082620254143/
Gospodarstvo in Izdelek oziroma storitev in zagovor: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/PIK/2017.htm

Koledar poklicne mature 2018

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

 1. november 2017
  Rok za oddajo predprijave30. marec 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli19. maj 2018
  Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov25. maj 2018
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli29. maj 2018
  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit2. junij 2018
  Angleščina – pisni izpit

6. junij 2018
Nemščina – pisni izpit

9. junij 2018
Matematika – pisni izpit

 1. junij 2018
  Gospodarstvo – pisni izpit

Od 13. do 22. junija 2018
Ustni izpiti in 4. predmet

6. julij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 1. julij 2018
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

7. julij 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2018
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

27. avgust 2018
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2018
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2018
Gospodarstvo – pisni izpit

Od 24. avgusta do 5. septembra 2018
Ustni izpiti in 4. predmet

10. september 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

13. september 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Zakonodaja in pravilniki

Na spletni strani Državnega izpitnega centra najdete vse pravilnike in predpise, ki urejajo področje poklicne mature.

 

Obrazci za prijavo in odjavo