Select Page

Poklicna matura

Poklicna matura

Kontaktni podatki

Tajnica poklicne mature: Andreja Šulek
Uradne ure: ponedeljek 11. – 11.45 v pisarni tajnice PM
Telefon: 02 843 20 77

Elektronski naslov: poklicna.matura-ssmbsb@guest.arnes.si

Predmeti poklicne mature

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Pogoj za opravljanje poklicne mature je uspešno opravljen zaključni letnik.

Kandidat odda predprijavo in prijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program.

Obvezna predmeta:

  • slovenščina
  • gospodarstvo (ekonomski tehnik), metalurgija (metalurški tehnik)

 

Izbirna predmeta:

  • matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina – lahko tudi drugi tuji jezik),
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Obseg in način ocenjevanja znanja

Obseg in način ocenjevanja znanja pri poklicni maturi določajo maturitetni izpitni katalog in predmetni izpitni katalogi, ki jih najdete tukaj.

Maturitetni izpitni katalog 2020

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2020

 

Zakonodaja in pravilniki

Na spletni strani Državnega izpitnega centra najdete vse pravilnike in predpise, ki urejajo področje poklicne mature.

 

Obrazci za prijavo in odjavo

 

Koledar poklicne mature 2020

 

 

 

 

Dostopnost