Zaključni izpit

K zaključnemu izpitu lahko pristopijo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter imajo opravljene interesne dejavnosti in praktično izobraževanje pri delodajalcu.

Naziv poklicne izobrazbe kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit.

 

Zaključni izpit obsega

Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kontakt

Tajnica ZI: Lidija Pahič
Uradne ure: četrtek, 9.30 – 10.15 oziroma vsak glavni odmor v kabinetu A306.
e-naslov: lidijapahic@sssb.si
telefon: 02 843 20 87

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.39.pdf

Odjava od zaključnega izpita:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.43.pdf

Pravilnik o zaključnem izpitu:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2410

 

Koledar zaključnih izpitov 2016/17

 

Zimski izpitni rok

Dejavnost Datumi
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 9. 1. 2017
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 3. 2. 2017
Rok za odjavo od zaključnega izpita do 6. 2. 2017
Pisni izpit iz slovenščine 9. 2. 2017
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 10. 2. do 15. 2. 2017
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 17. 2.  2017

 

Spomladanski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 5. 5. 2017
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 18. 5. 2017
Rok za odjavo od zaključnega izpita 2. 6. 2017
Pisni izpit iz slovenščine 5. 6. 2017
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 6. 6. do 9. 6 2017
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 12. 6. 2017

 

 

Jesenski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 21. 7. 2017
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 17. 8. 2017
Rok za odjavo od zaključnega izpita do  21. 8. 2017
Pisni izpit iz slovenščine 21. 8. 2017
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 22. 8. do 25. 8 2017
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 30. 8. 2017