Zaključni izpit

K zaključnemu izpitu lahko pristopijo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter imajo opravljene interesne dejavnosti in praktično izobraževanje pri delodajalcu.

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit.

 

Zaključni izpit obsega

Pisni in ustni izpit iz slovenščine.

Izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Kontakt

Tajnica ZI: Lidija Pahič

Uradne ure: ponedeljek, 7.50 – 8.40 oziroma vsak glavni odmor v kabinetu B206.

e-naslov: lidijapahic@sssb.si

telefon: 02 843 20 83

 

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.39.pdf

Odjava od zaključnega izpita:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.43.pdf

 

Pravilnik o zaključnem izpitu:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2410

 

Koledar zaključnih izpitov 2017/18

Zimski izpitni rok

Dejavnost Datumi
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do  9. 1. 2018
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 2. 2. 2018
Rok za odjavo od zaključnega izpita do 6. 2. 2018
Pisni izpit iz slovenščine 9. 2. 2018
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 12. 2. do 15. 2. 2018
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 19. 2.  2018

 

Spomladanski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 4. 5. 2018
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 17. 5. 2018
Rok za odjavo od zaključnega izpita 1. 6. 2018
Pisni izpit iz slovenščine 4. 6. 2018
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 5. 6. do 8. 6 2018
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 11. 6. 2018

 

 

Jesenski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 20. 7. 2018
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 17. 8. 2018
Rok za odjavo od zaključnega izpita do  17. 8. 2018
Pisni izpit iz slovenščine 20. 8. 2018
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 21. 8. do 24. 8 2018
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 28. 8. 2018