Select Page

Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ. Daje pobude, predloge, mnenja oziroma soglasja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Novi predstavniki staršev oddelka v Svet staršev se izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v septembru.

Svet staršev se konstituira vsako šolsko leto v septembru.

Člani, ki jim je potekel mandat v Svetu šole (vezan je na status dijaka), se nadomestijo na prvem sestanku Sveta staršev v septembru.

Svet staršev se praviloma sestaja dvakrat letno: predvidoma septembra in maja/junija.

Člani Sveta staršev Srednje šole Slovenska Bistrica

 • Mateja Unuk
 • Tjaša Glinšek
 • Manuela Markovič
 • Ljubica Javšnik
 • Katja Holcer
 • Anton Kovše
 • Laura Vrečko
 • Saša Vidmar
 • Lea Budja
 • Ksenija Erker Robnik
 • Nataša Pahič
 • Aleksander Leskovar
 • Damijan Prosenak
 • Franc Germ
 • Marko Razboršek
 • Vlasta Kos
 • Danijela Fijavž
 • Marjan Rožman
 • Darja Kušar
 • Marjana Juhart
 • Andreja Šoštarič

Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 je Saša Vidmar (2. b), podpredsednica je Laura Vrečko (2. a) (Izvolitev na svetu staršev 29. 9. 2020.)

 

 

 

 

Dostopnost