Select Page
Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica 2023

Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica 2023

Napiši kratko zgodbo, esej, dramsko besedilo ali poezijo v slovenščini ali v tujem jeziku (angleščini, nemščini, francoščini, španščini in italijanščini) in sodeluj na literarnem natečaju Bodi pisatelj 2023.

Pogoje sodelovanja najdete na spletni strani https://pionirski-dom.si/festivali/literarni-natecaj-2023, podrobnejše informacije o razpisu pa na spletni povezavi https://pionirski-dom.si/files/uploads/files/Razpis_literarni_2023.pdf.

Letošnja tema je SOLIDARNOST.

Rok oddaje literarnih prispevkov je petek, 31. marec 2023.

Prispevke pošljite na majakc@sssb.si.

 

Maja Kodrič Crnjakovič, ITS UMETNOST

 

Študija primera za srednješolce

Študija primera za srednješolce

V ponedeljek, 16. 1. 2023, in v četrtek, 19. 1. 2023, je v organizaciji Fakultete za organizacijske vede Kranj potekala študija primera za srednješolce.

Študija primera je interaktivna metoda, ki temelji neposredno na pedagoškem procesu. Primeri proučevanja temeljijo na realnih ali izmišljenih problemih v praksi, ki jih je treba rešiti samostojno ali v skupini. V študiji primera se udeleženci soočijo z določeno problemsko situacijo in jo skušajo s svojim predlogom rešiti.

Vsem študijam primera je skupno, da lahko pozitivno izkušnjo, ki jo udeleženci pri sodelovanju dobijo, kasneje uporabijo v praksi.

ekipa Bistrica iz 1. č

Podjetje ACC (Aviation Career Center) je izpostavilo problem priprave marketinškega načrta za šolanje poklicnega pilota – povečati vpis za 15 študentov letno, trenutno povprečje je od 20 do 25 študentov na leto.

Srednjo šolo Slovenska Bistrica sta predstavljali dve ekipi: ekipa Elite iz 4. č in ekipa Bistrica iz 1. č, ki sta suvereno predstavili vsaka svojo rešitev.

Dijakinje in dijaki tak način učenja vidijo kot zelo pozitivno izkušnjo za delovanje v realnem gospodarskem okolju. Udeležencem čestitamo za udeležbo.

Mentorica: Cirila Hajšek Rap

Srednja šola Slovenska Bistrica pridobila AKREDITACIJO Erasmus+ Mladi v akciji

Srednja šola Slovenska Bistrica pridobila AKREDITACIJO Erasmus+ Mladi v akciji

 

Srednja šola Slovenska Bistrica  je bila konec leta 2022 zelo uspešna. Pridobili smo AKREDITACIJO Erasmus+ na področju mladine (KA151-YOU).

Pridobljena akreditacija omogoča poenostavljen dostop do možnosti financiranja za učne mobilnosti na področju mladine za čas veljavnosti akreditacije, to je do konca leta 2027.

 

Bistvo projekta Erasmus+ Mladi vidimo predvsem v tem, da mladim omogočimo mednarodno povezovanje na praktično vseh pomembnih področjih življenja.

Želimo jim predstaviti lepoto in širino tujih kultur in jezikov ter jih odpreti za vse, kar je drugačno in neznano, ter prepoznavati, kje so meje neprimernega govora. Z razbijanjem stereotipov in sprejemanjem drugačnosti na različnih področjih (človeške rase, narodnosti, spolna nagnjenja, verska prepričanja in zdravstvena stanja) lahko skozi vsakodnevno prakso izboljšajo svet.

 

Pokazalo se je tudi, kako pomembne so digitalne tehnologije, s katerimi se dejansko razbijajo meje in je zaradi njih svet še manjši in dostopnejši. Na tem področju želimo graditi predvsem na pozitivnih pridobitvah tehnologij, katerih dejanska funkcija ni tratenje časa, ampak ustvarjalno in povezovalno delo. Pri tem bomo vzpodbujali tudi bralno pismenost kot eno najpomembnejših veščin sodobnega časa ‒ digitalizacija in pametne naprave to spretnost žal precej načenjajo in poenostavljajo komunikacijo na nižji nivo.

 

Mladim želimo omogočiti tudi, da bodo znali predstavljati svoja znanja in jasno komunicirati, zato bomo poseben poudarek dali tudi na komunikacijske spretnosti: boljše govorne sposobnosti, kulturni dialog, aktivno poslušanje in sproščen nastop brez treme … V ta namen bomo organizirali tudi literarne večere in filmske projekcije, katerih posredni cilj je tudi prijetno druženje.

 

In ne nazadnje sta tu še pomembni vprašanji, če želimo zagotoviti prihodnost mladim: vprašanje okolja, zdravja. Vzpodbuditi želimo razmišljanje in debato o trajnostnem razvoju, obnovljivih virih, vplivu okolja na duševno in/ali fizično zdravje, dobro počutje. Mladi so v zadnjih letih že pokazali čut za okolje, zdravje in zavedanje, da nimamo planeta b, in ker so podnebni protesti potekali izven šole, jim želimo tudi v šoli ponuditi prostor za konstruktivno debato.

To so glavne teme, s katerimi se bomo ukvarjali v prihodnjih letih.

V projektih mladinskih izmenjav imamo namen sodelovati s partnerskimi šolami, ki že imajo pridobljeno akreditacijo in veliko izkušenj v mednarodnih projektih. Želimo se povezati s partnerji iz Španije in Nemčije, kajti dijaki se kot drugega tujega jezika učijo španščine in nemščine, in bi na tak način še lahko poglobili obstoječa znanja.

 

Zapisali: Simona Luetić in Alenka Ajd Bratkovič

 

 

Četrtfinalno tekmovanje v odbojki

Četrtfinalno tekmovanje v odbojki

V sredo, 11. 1. 2023,  so se naše dijakinje udeležile četrtfinalnega tekmovanja v odbojki, ki je potekalo na II. gimnaziji Maribor. Okrnjeni postavi navkljub so pokazale borbenost in vztrajnost, a so v prvi tekmi morale priznati premoč tekmicam iz II. gimnazije, v drugi tekmi pa dekletom z ekonomske šole iz Celja.

Za doseženo tretje mesto v četrtfinalu, predvsem pa za častno zastopanje naše šole, vsem sodelujočim dijakinjam iskreno čestitamo.

Nejc Korošec

Dostopnost