Select Page

Dijaki 1. letnika  v programu metalurški tehnik, so zavzeto reševali test za preverjanje znanja z aplikacijo Socrative.

Darko Korošec

Dostopnost