Srečanje z implementacijskimi šolami

Srečanje z implementacijskimi šolami (SŠSB, 25. oktober 2018) V skladu z načrtom dela na projektu IP 1:1 smo izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskimi šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki Srednje ekonomske šole Ptuj, Gimnazije in srednje šole...

Uporaba IKT pri pouku matematike (oktober 2018)

Pri obravnavi teme »Krog in krožnica« so dijaki s pomočjo tabličnih računalnikov uporabili I-učbenik Vega 2. Samostojno so predelali poglavje in rešili vse zastavljene naloge. Istočasno so reševali naloge na delovnem listu. Naslednjo uro bodo preverili pravilnost...