Select Page

Munera 3

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 (NPIU 2018 – 2022)

 

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Programi NPIU:

  1. prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI)
  2. programi usposabljanja in izpopolnjevanja
  3. programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole
  4. programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij
  5. izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ)
  6. študijski programi za izpopolnjevanje

 

 

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Koledarsko leto                            Število udeležencev
2018                                                58
2019                                                22
2020                                                25
2021                                                25
2022                                                15
Skupaj                                            145

 

V koledarskem letu 2018 priprava in izvedba programov usposabljanja na Srednji šoli Slovenska Bistrica:

Excel za napredne uporabnike
Komunikacijski poslovni tečaj
Sodobni procesi litja aluminija in aluminijevih zlitin
Sodobne tehnike preoblikovanja aluminija in zlitin aluminija
Delo na CNC

 

Koordinatorica projekta:
Cirila Hajšek Rap