Select Page

Komuniciranje je pot do razumevanja in sodelovanja. V šolah se tega zelo dobro zavedamo, pa vendar se tudi mi srečujemo z različnimi sogovorci in različnimi situacijami, ko nam ne gre najbolje.

Na seminarju smo ozavestili, da nemalokrat iščemo odgovor najprej pri drugih in se poslužujemo neučinkovitih načinov komuniciranja, kot so kritika, obtoževanje, vzbujanje krivde …, ali pa zase iščemo izgovore in opravičevanje. Za tem stoji naša potreba po moči in čim hitrejši rešitvi problema. To nas ovira v iskrenem komuniciranju, vzbuja nemoč in včasih vodi v konflikte.

Spoznali smo vpliv potreb in prepričanj na svoje vedenje, značilnosti jaz-ti komuniciranja, aktivnega poslušanja, metodo reševanja konfliktov brez poraženca, asertivno vedenje, ki so pomembna nadgradnja osnov komuniciranja.

Jaz sporočila, aktivno poslušanje, ki vključuje iskreno zanimanje za sogovornika in željo po reševanju problema brez poraženca, jasno, odločno, a spoštljivo postavljanje meja in zagovarjanje svojih pričakovanj, rušijo obrambne mehanizme in odpirajo vrata za iskren dialog, prevzemanje odgovornosti in spodbujajo sodelovanje z dijaki, s starši in sodelavci. Pogovor je edino orodje, ki nam je na voljo na poti do dijaka, sodelavca, starša … Potrebujemo le še voljo …

Mojca Vrečko, prof. pedagogike in sociologije,
udeleženka programa usposabljanja »Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja«

Dostopnost