Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT
(Inovativna pedagogika 1:1)

 

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam, uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.

V projektu bodo nadgrajevani rezultati, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ s področja celotne Slovenije, med katerimi je 18 razvojnih, ostali so implementacijski.

Šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki bo ob izkušnjah projekta sproti nadgrajevana. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

 

Usposabljanja sodelujočih v projektu

Usposabljanje za uporabo videokonferenčnega sistema VOX (oktober, 2017)

Usposabljanje je potekalo v manjših skupinah z namenom usposobiti se za neposredno komunikacijo v okviru sistema VOX.  Udeleženci smo spoznali tehnične zahteve okolja in se usposobili za neposredno delo oziroma sodelovanje na raznih podobnih videokonferencah.

 

Usposabljanje za uporabo okolij Moodle in Padlet (november, 2017)

 Udeleženci usposabljanja smo obnovili poznavanje in delo v okolju Moodle ter spoznali aplikacijo Padlet, ki je potencialno zelo uporabna za uporabo v učnih situacijah.

 

Promocijske aktivnosti SŠSB za osnovnošolce podprte z uporabo aplikacije Kahoot (december, 2018)

V okviru promocijskih aktivnosti SŠSB za popularizacijo strokovnih programov ekonomski tehnik in trgovec med osnovnošolci, smo medse povabili učence okoliških osnovnih šol. Pripravili smo kratko predstavitev življenja in dela na šoli, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniške kompetence in uporabe IKT na poslovnem področju. V ta namen smo jih povabili k sodelovanju v posebej pripravljenem kvizu na temo poznavanja področja podjetnosti in podjetništva, ki je temeljil na uporabi spletne aplikacije KAHOOT. Odziv, ki smo ga doživeli je bil več kot presenetljiv. Učenci so bili namreč navdušeni nad možnostjo aktivnega sodelovanja na dogodku, hkrati pa so lahko preverili poznavanje navedenega področja.

 

Kahoot in Actionbound (januar, 2018)

V januarju 2018 smo učiteljem predstavili aplikaciji Kahoot in Activebound ter jih seznanili z možnostmi njihove uporabe v sodobnih oblikah poučevanja. Splošna ocena sodelujočih glede možnosti, ki jih aplikacije ponujata je pozitivna in jih bodo poizkušali koristno uporabiti pri svojem delu v razredu.

Prvi primeri popestritve pouka z uporabo aplikacije Kahoot že kažejo veliko navdušenje dijakov …

 

 

BETT 2018

BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost). Na sejmu smo si ogledali  ne le nove trende in najnovejšo tehnologijo, pač pa so bila na voljo tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji iz vsega sveta predstavljali svoje vizije in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako povezovale z vsebino projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT, torej smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, tako da postane učenec središče učnega procesa.

Med trendi, ki jih je bilo zaslediti na področju tehnologije, so bili predvsem:

  • Zasloni na dotik, ki z različnimi programskimi rešitvami presegajo table, ki jih večinoma poznamo v naših šolah, saj omogočajo tudi deljenje zaslona mobilnih naprav učencev in obratno.
  • 3D tiskanje, ki učencem omogoča, da izkusijo celoten proces od zamisli in načrtovanja do končnega izdelka.
  • Kodiranje in robotika.
  • Virtualna resničnost, kjer je bilo predstavljenih veliko očal, z uporabo katerih učenci dobijo 3D realno predstavo o različnih predmetih in pojavih, pa naj gre za človeške organe, vesolje ali življenje vojakov na fronti v prvi svetovni vojni.

 

Veliko razstavljavcev je predstavljalo tudi različne sisteme, ki združujejo redovalnico, dnevnik, nadzor mobilnih naprav učencev, deljenje dokumentov, oddajo nalog in dajanje povratnih informacij za spremljanje napredka učencev. Z različnimi algoritmi ti sistemi vključujejo »learning analitics« in omogočajo individualizacijo in personalizacijo.

Prisotnih je bilo veliko e-gradiv, prilagojenih različnim starostnim stopnjam in zmožnostim učencev (npr. Encyclopedia Britannica), ki pa jih zaradi tujega jezika težje uporabimo.

Svoje kotičke so imele tudi mnoge države (npr. Finska, Madžarska …), ki so predstavljale spremembe, ki jih uvajajo v izobraževanje. Za vse starostne skupine smo zasledili tudi veliko elementov igrifikacije, ki povezuje realni in virtualni svet.

Razstavljavci pohištva so poudarjali predvsem postavitve, ki se jih z lahkoto prilagaja trenutnim potrebam posameznika in pouka ter prestavlja po prostoru v različne kombinacije, ki po potrebi podpirajo individualno ali sodelovalno delo.

Boštjan Petak

 

Socrative (februar, 2018)

Uporaba modernih informacijskih tehnologij pri izvajanju pouka navdušuje dijake in spodbuja učitelje pri uvajanju inovativnih pristopov k poučevanju. Tokrat so se dijaki seznanjali z možnostmi uporabe spletne aplikacije Socrative pri pouku biologije.

Prof. Vera Cunk Manić je pripravila zanimivo predstavitev celične zgradbe in zakonitosti delovanja celic. Osvojeno znanje so lahko neposredno utrjevali in preverjali s pomočjo računalniških tablic in mobilnih telefonov.