Select Page

Srednja šola Slovenska Bistrica razpisuje javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težko gibalno ovirane dijakinje za šolsko leto 2016/2017, za čas od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

Na objavljeni povezavi je dostop do javnega razpisa – navodila in obrazci za oddajo ponudbe.

Razpis za prevoz 2016-1
Obrazci za prevoz 2016-1

Dostopnost