Izziv »Moj junak« (28. september 2018)

V okviru projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« smo izvedli prvi izziv z naslovom »Moj junak«. Vsebina izziva je bila sestavljena iz treh delov in sicer: v prvem delu so dijaki,...