Select Page

Izziv »Moja stojnica« (20. december 2018)

Ob zaključku leta 2018 so se dijaki 2. letnikov programa gimnazija v okviru projekta PODVIG spoprijeli s podjetniškim izzivom »Moja stojnica«. Cilj izziva je bila realizacija lastne poslovne ideje oziroma priprava prodajne stojnice. Dijaki so pripravili dve zanimivi...

Izziv »Moj junak« (28. september 2018)

V okviru projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« smo izvedli prvi izziv z naslovom »Moj junak«. Vsebina izziva je bila sestavljena iz treh delov in sicer: v prvem delu so dijaki,...