Select Page

Koledar zaključnih izpitov – popravek (zimski rok 2014)

Koledar zaključnih  izpitov – popravek (zimski rok 2014)

Program: TRGOVEC – PRODAJALEC – Slovenščina

Ustni del: četrtek, 26. 2. 2015 ob 8.30 uri  (učilnica 311)

Slovenska Bistrica, 17. 2. 2015                      Tajnica ŠK ZI: Lidija Pahič

(več …)

Namera o ustanovitvi stvarne služnostne pravice

Srednja šola Slovenska Bistrica kot upravljalec nepremičnine  753-1314/0-0, 1/1, parcelna številka 1314/0, KO 753  Slovenska Bistrica, javnost seznanja z  N A M E R O  O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTNE PRAVICE v korist služnostnega upravičenca, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kot je razvidno iz naslednje namere (povezava).

Za Srednjo šolo Slovenska Bistrica Ivica Pučnik Ozimič, ravnateljica

(več …)

Vpis v 1. letnik v šolskem letu 2015/2016

Vpis v 1. letnik v šolskem letu 2015/2016

Vpis v 1. letnik v šolskem letu 2015/2016

V naslednjem šolskem letu bomo vpisali:

Več o šoli lahko izveste:

  • na spletni strani šole in facebooku, kjer lahko spremljate vsebine in dejavnosti, ki jih izvajajo dijaki in profesorji;
  • v svetovalnih službah na osnovnih šolah so na voljo gradiva o naši šoli.

Oglejte si predstavitvene videe na YouTubu ali na naši FB strani..

Ogledate si lahko tudi video Ekonomsko-poslovni šolski programi na You Tubu ali pa si ga prenesite tukaj.

Prva stran letaka

Ker me poslušajo in spodbujajo.

     Ker pojemo, igramo, lutkarimo, gledališčimo, potujemo, raziskujemo, plešemo, športamo …

          Ker dosegamo odlične rezultate.

               Ker smo blizu.

 

Dostopnost