Select Page

Dijaki, ki želijo v šolskem letu 2013/14 uveljavljati status tekmovalca, kulturnika, perspektivnega športnika, vrhunskega športnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, morajo šoli predložiti pisno vlogo in potrdilo o dejavnosti.

Vloge in potrdila o dejavnosti dijaki oddajo svojim razrednikom do 30. 9. 2013. Vloge, prispele po tem datumu, bomo obravnavali v drugi polovici šolskega leta.

Prenos vloge in potrdila o dejavnosti

 

Dostopnost