Select Page

Dijaki, ki želijo v šolskem letu 2016/2017 pridobiti status dijaka športnika, kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko izpolnijo Obrazec za statuse in ga oddajo razredniku do 30. 9. 2016.

Vloge, prispele po tem datumu, bomo obravnavali ob začetku 2. konference.

mag. Irena Wozniak,
svetovalna delavka

Obrazec za statuse 2016-17

Dostopnost