Select Page

Dijaki, ki želijo v šolskem letu 2017/2018 pridobiti status dijaka športnika, kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko izpolnijo Obrazec za statuse in ga s prilogami oddajo razrednikom do 30. 9. 2017.

Vloge, prispele po tem datumu, bomo obravnavali ob začetku 2. konference.

mag. Irena Wozniak,
svetovalna delavka

Obrazec za statuse 17-18

Dostopnost