Select Page

Izidor Gregorič, dijak drugega letnika gimnazijskega programa Srednje šole Slovenska Bistrica, se je uspešno uvrstil na evropsko naravoslovno olimpijado EUSO (The European Union Science Olympiad), ki je letos prvič v Sloveniji. To tekmovanje, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), poteka v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo med 28. aprilom in 5. majem. Vanj je vključenih 156 dijakov in dijakinj iz 25 evropskih držav, ki so se na nacionalnih izbirnih tekmovanjih najbolje odrezali. Slovenija sodeluje dvanajstič in je do sedaj prejela 12 bronastih medalj, 7 srebrnih in eno zlato.

Izidor se je med letom intenzivno pripravljal pri svojih profesorjih biologije, fizike, kemije in matematike. Za uvrstitev v olimpijsko ekipo je najprej moral na nacionalnih tekmovanjih doseči odlične rezultate, nato pa se udeležiti še skupinskih priprav, kjer je spoznal člane svoje bodoče ekipe in nacionalne mentorje. Ker se na olimpijadi spodbuja skupinsko delo, dijaki tekmujejo v trojicah. Vsako sodelujočo državo predstavljata dve ekipi. Slovenija ima kot gostiteljica tekmovanja pravico do dveh dodatnih ekip in v eno od teh se je uvrstil Izidor. Ekipi prav tako sodelujeta v vseh aktivnostih, vendar se ne potegujeta za končne nagrade.

Na olimpijadi 52 skupin rešuje interdisciplinarne probleme s področja naravoslovja, proces reševanja pa spremlja in vrednoti približno 100 mentorjev in opazovalcev. V tekmovalnem tednu potekajo aktivnosti dva dni po štiri ure in temeljijo na laboratorijskem delu, ki ga morajo tekmovalci spretno povezati s teoretičnim znanjem. Problemi so realni in unikatni ter so do dneva tekmovanja popolna tajnost. Zaradi tega je pomembno, da imajo sodelujoči čim širše in poglobljeno znanje iz naravoslovja ter veliko izkušenj z eksperimentalnim delom. Tekmovanje spodbuja zavedanje o pomenu naravoslovja za celotno družbo, pri čemer je pomemben cilj tekmovanja, tj. spodbujanje mladih nadarjenih, da razvijajo spretnosti znanstvenega raziskovanja, da preizkušajo svoje meje in talente ter da nadaljujejo kariero v naravoslovju.

Izidor je odličen mladi mislec in raziskovalec, ki se uspešno spoprijema že z zelo kompleksnimi izzivi. Njemu in vsem sodelujočim želimo, da bi se dobro odrezali in da bi sodelovanje na olimpijadi rodilo nova prijateljstva ter razširilo njihova obzorja.

Mag. Marko Žigart, prof., Srednja šola Slovenska Bistrica

Dostopnost