Select Page

Pri filmskem krožku, ki že vrsto let deluje v Srednji šoli Slovenska Bistrica, vsako leto sodeluje rekordno število dijakov in vsako leto posnamejo več kratkih filmov.

Za izdelavo scenarijev in prenos idej v filmski jezik so dijaki (in tudi mentorji) žrtvovali veliko število ur svojega prostega časa, ki so ga preživeli v mladostni zagnanosti, učenju in kreativnosti, pa tudi v dolgotrajnem trdem delu pri montaži posnetega gradiva.

Na letošnjem regijskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 5, so dijaki naše šole sodelovali s kar šestimi kratkimi filmi: Deček v ogledalu, Božični klasik, Ne(živa), Hipotermija, 7 pogledov in z muzikalom Sofija.

Vseh šest filmov je bilo na regijskem tekmovanju v Mariboru nagrajenih s srebrnim priznanjem. Državno tekmovanje bo aprila v Ljubljani; tam se bodo trije naši filmi (Hipotermija, Ne(živa) in muzikal Sofija) potegovali še za zlato priznanje.

Mentorja Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja Eigner

 

Dostopnost