Select Page

Mladi na naši šoli so v preteklem šolskem letu sodelovali v mednarodnem projektu »Start the change«, ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline. Mentorici pri tem pa sta bili tudi profesorici Urška Krušič in Mateja Petrič Podvršnik.

Cilj projekta je širjenje razumevanja demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja, prostovoljstva in aktivnega državljanstva med mladimi z namenom, da postanejo odgovorni in razgledani člani družbe. Mladi so v sklopu projekta izvedli projekt na temo neenakosti med spoloma, ki so ga pripravljali skozi vse leto. Pri tem so poiskali pomoč pri vrstnikih in jih prosili za mnenja, izkušnje in opažanja. Na podlagi tega so izluščili najbolj pereče izzive ter organizirali okroglo mizo, kjer so skupaj s profesorji in vrstniki pokomentirali trenutno stanje, opažanja in mnenja ter skupaj iskali rešitve. Udeleženci so se strinjali, da velikokrat pride do težav zaradi premalo povratnih informacij s strani dijakov in dijakinj ter tudi s strani profesorjev. To je zagotovo izziv, o katerem je potrebno skupaj iskati rešitve.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.

Ekipa Start the Change

Dostopnost