Select Page

MATURA

Z maturo kot izpitom za dokončevanje srednje šole se preverja uresničevanje ciljev srednješolskega izobraževanja in ugotavlja raven doseženega znanja kot usposobljenost kandidatov za univerzitetni študij. Od leta 1994/95 je s svojo ponovno uvedbo postala matura in z njo univerzitetni študij cilj velikega dela slovenske mladine.

Kontaktni podatki:

– tajnik ŠMK: mag. Marjan Kampuš

– uradne ure: ponedeljek med 9.30 in 10.15 oziroma vsak glavni odmor (10.15 – 11.00) v kabinetu B 203

– email naslov: matura.sssbmb@guest.arnes.si

– telefon: (02) 843 20 77

 

Koledar splošne mature za šolsko leto  2014/2015

 

Maturitetni obrazci

Obrazce najdete v knjigarnah ter na spletni stani Ministrstva za šolstvo, če sledite tej povezavi  (pod poglavjem SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA).

Redni dijaki 4. letnika potrebujejo Predprijavo k splošni maturi, Prijavo k splošni maturi ter eventualno Spremembo prijave k splošni maturi in Odjavo od splošne mature-izpita.

Dijaki, ki bodo izboljševali oceno že opravljenega izpita ali pa opravljali popravni izpit iz enega ali več predmetov splošne mature, potrebujejo Prijavo k izpitu, v primeru odjave pa še Odjavo od splošne mature-izpita.

Dijaki drugih šol, ki bodo pri nas opravljali le en predmet splošne mature (poleg poklicne mature na svoji šoli), potrebujejo Prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature, v primeru odjave pa še Odjavo od splošne mature-izpita.

 

Pogosta vprašanja

V: V spomladanskem delu mature sem odpisal esej, nato pa se nadaljnjih izpitov v spomladanskem delu nisem mogel udeležiti zaradi popravnih izpitov. Ali moram jeseni še enkrat odpisati esej ali pa se mi ta del prizna?

O: V jesenskem delu je potrebno esej še enkrat odpisati. Prav tako se je potrebno odjaviti od spomladanskega roka in se po uspešno opravljenih popravnih izpitih ponovno prijaviti na jesenski rok mature.

V: Ali si lahko izberem matematiko, angleščino in nemščino na višjem nivoju?

O: Ne. Na višji ravni lahko opravljate le tri predmete, od katerih je slovenščina že avtomatsko izbrana. Tako lahko izberete le še dva od naštetih.

V: Imam opravljeno poklicno maturo in sem bil pri opravljanju petega predmeta (maturitetnega predmeta) neuspešen. Ali ga lahko opravljam še enkrat?

O: Peti predmet lahko poklicni maturantje opravljajo neomejeno krat, pri tem ga lahko iz roka v rok tudi spreminjajo.

V: Imam opravljeno splošno maturo in sem v naslednjem roku izboljševal oceno dveh predmetov. Ali lahko v naslednjem roku izboljšujem še ostale tri predmete?

O: Ne. Izboljševanje je pravica, ki jo po 70. členu Pravilnika o splošni maturi lahko izkoristite le enkrat v dveh letih po opravljeni maturi.

 

Zakoni in pravilniki

Zakone in pravilnike, ki se nanašajo na maturo, najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/).

Na isti strani najdete tudi Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2014, v katerem je matura 2014 natančno opredeljena.

Podrobnosti izpita iz posameznega predmeta (vključno s seznamom vsebin za pisni del ter skupaj s seznamom vprašanj za ustni del) najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/). Na navedenih straneh najdete tudi izpitne pole iz preteklih let, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi na izpit.

 

Zlati maturanti

 

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezen kandidat na splošni maturi je 34, pri čemer se šteje, da je zlat maturant vsak, ki doseže najmanj 30 točk.

Na šoli smo še posebej ponosni na dijake, ki jim je uspelo doseči in preseči to magično mejo. Do sedaj je to uspelo sedmim dijakom:

 

Leta 2010: Ina Ülen

Leta 2011: Pia Katarina Bek, Katja Krajnc

Leta 2012: Eva Veler, Žan Smogavc, Aljoša Tomazini

Leta 2013: Peter Fekonja

 

Dostopnost