Select Page

TEDEN USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je 6. in 7. oktobra 2020 pod pokroviteljstvom SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije), potekal SPIRIT – Teden ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, ki smo ga poimenovali Inovacijski kamp. Gre za ustvarjalen, kreativen SPIRIT-ov Inovacijski kamp, na katerem osnovnošolci/srednješolci razvijajo svoje poslovne ideje v delujoče prototipe.

Dogodka so se udeležili dijaki drugih in tretjih letnikov programa ekonomski tehnik, saj bodo pridobljeno znanje praktično uporabili.

K sodelovanju smo povabili zunanjega mentorja g. Matijo Goljarja iz ekipe Ustvarjalnik. Matija Goljar je podjetniški mentor, vodja Ustvarjalnika, učitelj smučanja, lastnik verjetno največje podjetniške knjižnice v Ljubljani, nerazumen človek, ki pravi, »da je za uspeh v poslu vedno treba poskusiti samo še enkrat.«ž

Matija Goljar, Ustvarjalnik

Pod njegovim vodstvom in vodstvom tima so delavnice potekale v podjetniških skupinah, kjer so dijaki razvijali svoje poslovne ideje, ki rešujejo določen problem.  Dijakom so predstavili, kako zgleda posel na začetku in predstavili začetne korake nekaj večjih in znanih podjetij. Zatem je sledila priprava ponudbe in nagovora za prvega potencialnega kupca. Ekipa je mlade seznanila s prodajnimi pristopi in jim na osnovi zbranih informacij pomagala pri sestavi in izdelavi brošur.

Družabne, motivacijske igre

Vsaka skupina je oblikovala ime, logotip, vizijo, poslanstvo podjetja, konkurenco, načrtovala prihodke in odhodke podjetja. Aktivnosti so potekale po t. i. metodi Design Thinking – DT, ki ponuja inovativen pristop za reševanje problemov.

 Drugi dan SPIRIT – Inovacijskega kampa so dijaki posvetili nabavi, izdelavi in trženju podjetja. Nekaj dela so namenili kalkulaciji cene svojih produktov/storitev ter se v nadaljevanju pripravili na t. i. »elevator pitch« – 3-minutno predstavitev ideje in podjetja. Sledila je ocenitev poslovnih idej s praktični napotki in nasveti za uspešno podjetniško zgodbo.

Prav vse ideje, ki so nastale na SPIRIT – Inovacijskem kampu na Srednji šoli Slovenska Bistrica, bodo zagotovo v prihodnosti zaživele. Pomembno je, da se dijaki zavedajo, da so sveže ideje in inovativnost prvi korak k podjetništvu.

Predstavitev poslovnih idej

Rezultate svojega dela bodo dijaki predstavili na različnih podjetniških tekmovanjih, kot sta Mladi podjetnik in POPRI, kjer želijo dijaki preizkusiti in razvijati znanje iz podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje analize izvedljivosti ter njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

Dvodnevni SPIRIT – Inovacijski kamp je dogodek, kjer so mladi pokazali željo po novi poslovni priložnosti, ki zahteva ocenitev trga, konkurenco in sposobnosti preživetja ideje v realnem poslovnem okolju. Pomembno je, da se mladi naučijo, da je za  ustanovitev podjetja potrebno še kaj več kot le ideja.

Simona Luetić, Cirila Hajšek Rap in Andreja Šulek, koordinatorice projekta SPIRIT

Dostopnost