Select Page

Dopis za dijake Srednje šole Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, 10. 3. 2020

 

Spoštovane dijakinje in dijaki,

pošiljamo vam povezavo do anonimnih spletnih vprašalnikov, s katerimi želimo pridobiti informacijo o zadovoljstvu z našo šolo.

Vprašalnik izpolnite ločeno

 

Gre za raziskavo, v katero je vključenih več slovenskih srednjih šol in gimnazij, ki si želijo izvedeti, kako so različni deležniki – dijaki, njihovi starši in zaposleni – zadovoljni z delovanjem njihove šole.

Rezultati projekta bodo ravnateljem in zaposlenim na šoli služili kot orodje za boljše razumevanje šolske skupnosti ter njenih močnih področij kot tudi področij, na katerih so potrebne izboljšave. Le na podlagi iskrene povratne informacije s strani tistih, ki našo šolo poznajo najbolje, smo lahko učinkoviti pri vzpostavljanju šolskega okolja, ki bo vzpodbudno za učenje in delo.

Da bi zagotovili nepristranskost in objektivnost raziskave, se le-ta izvaja pod vodstvom zunanjih izvajalcev – strokovnjakov na področju družboslovnega raziskovanja. V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila glede projekta, ali bi želeli izraziti svoje mnenje o projektu, se lahko obrnete na ekipo Šolskega barometra (http://www.solski-barometer.si).

Prosimo vas, da anketni vprašalnik izpolnite najkasneje do 20. 3. 2020.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

 

Ekipa Šolskega  barometra                                                  Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica

 

 

Dostopnost