Select Page

Šolsko leto se prične v četrtek, 1. 9. 2016.

Prvi letniki se zberejo v avli šole ob 8. uri ter pričakajo svoje razrednike, ki jih odpeljejo v razrede.

Dijaki višjih letnikov ter dijaki 1. F se zberejo v matičnih učilnicah ob 9. uri.

Ob 10.30 bo v telovadnici sprejem dijakov 1. letnika v dijaško skupnost.

Dostopnost