Select Page

Če želiš spoznati način življenja starejših ljudi ali delo z otroki ter otroki s posebnimi potrebami, se nam pridruži v sredo, 27. 9. 2’17, ob 10.15 v učilnici 211. Srečali se bomo vsi stari in novi prostovoljci.

Tudi letos bomo popestrili delo in življenje starostnikov v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah in v Slovenski Bistrici, prav tako pa se bomo družili z otroki Vrtca  Blaže in Nežica, Vrtca Otona Župančiča in OŠ Minke Namestnik Sonje ter z našimi dijaki priseljenci.

Mentorica Urška Krušič

Dostopnost