Select Page

Projektno učno delo je samostojno delo dijakov 4. letnika smeri ekonomski tehnik in 2. letnika programa PTI.

Profesor je le usmerjevalec skozi učni proces. Letošnje šolsko leto so dijaki izbrali temi »Z elektriko v promet za boljši svet« in »Zdravo jem – zdravo živim«.

Ob temi »Z elektriko v promet za boljši svet« so spoznali, da elektrika bistveno manj onesnažuje okolje kot pogon na druga goriva. Pri  timskem učnem delu so spoznali veščine povezovanja z različnimi ljudmi iz različnih strokovnih področij. Najprej so problem le zaznali, zbirali podatke ter iskali rešitve za povečanje uporabe električnih vozil. V mesecu aprilu (12. 4. 2019) bodo izvedli promocijski dogodek električnih  avtomobilov in koles pred šolo. S tem projektom bi želeli pritegnili in hkrati osveščati mlade, da bi v bodoče razmišljali le o nakupu ali uporabi okolju čistih prevoznih sredstev.

Druga skupina dijakov je izbrala temo »Zdravo jem – zdravo živim«.  Cilj tega projekta je ozavestiti dijake o pomenu zdravega življenjskega sloga, zlasti o redni telesni aktivnosti, zdravi prehrani, skrbi za zdravje, ki je ena od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v življenju.

Prav tako se bomo zavzemali, da pri dijakih vzpostavimo zdrave prehranjevalne navade in s tem izboljšamo zdravje in kakovost življenja. V projektu smo se posvetili:

  • zdravemu življenjskemu slogu in zdravju dijakov,
  • psihofizični kondiciji dijakov,
  • zdravstveni preventivi,
  • obvladovanju stresa in pozitivni klimi.

 

Mentorici: Simona Luetić in Barbara Korošec

Dostopnost