Select Page

Aktivnosti so  namenjene dijakinjam in dijakom, ki so na tekmovanjih, natečajih, taborih, s kakovostnimi raziskovalnimi nalogami in drugimi izdelki, dosežki in sodelovanjem pokazali, da so nadarjeni na posameznem področju ali na splošno.

V priponki je priložen opis trinajstih taborov in delavnic z najrazličnejših področij, na katere lahko kandidirate. To storite s prijavo učitelju – mentorju ali pa pri prof. Ireni Wozniak, koordinatorki dela z nadarjenimi dijaki.

Udeležba je brezplačna in vsi stroški dijakov (prevoz, namestitev, prehrana) bodo tokrat v celoti pokriti iz projektnih sredstev. V programih, kjer bo več prijav, kot je prostih mest, bo izbor temeljil na referencah dijaka.

Rok za prijave na šoli je sreda, 17. januar 2018. 

Programi za nadarjene 17-18-1

Irena Wozniak

Dostopnost