Select Page

Ela Plavec iz 3. letnika gimnazijskega programa je ena od šestih dijakov, ki so letos sodelovali na vseevropskem prevajalskem tekmovanju Juvenes Translatores in prevajali iz angleškega ali španskega jezika v materni jezik. Elin prvi tuji jezik je angleščina, drugi pa španščina, ki jo je izbrala tudi kot izbirni predmet na maturi.

Ela Plavec

Na letošnjem tekmovanju je prevajala iz angleščine v slovenščino in njenemu prevodu so ocenjevalci, to so prevajalci pri Evropski komisiji, podelili posebno priznanje ocenjevalne komisije, ki se imenuje Posebna omemba.

Priznanju so priložili naslednjo opisno oceno:

Prevod se odlikuje po spodnjih vidikih

Izhodiščni jezik Ciljni jezik
Razumevanje pomena, razumevanje sobesedila, pravilno prepoznavanje jezikovne zvrsti

Odlična ali zelo vešča raba ciljnega jezika, prevod se bere kot izvirno besedilo, ni izpuščenih mest, prevod je domiseln, vendar zvest izvirnemu pomenu, zgolj manjše napake v slovnici, izrazju ali pravopisu (ki pa se izgubijo zaradi celotnega vtisa)

 

   

 

Čestitke!

Maja Kodrič Crnjakovič, profesorica španskega jezika in mentorica tekmovanja Juvenes Translatores

Dostopnost