Select Page

V soboto, 7. 9. 2013, smo sodelovali na prireditvi Podobe bistriških domačij, ki je letos potekala pred gostiščem Golob na Zgornji Polskavi.

Prireditev že 17. leto uspešno povezuje kmetijstvo, turizem in podeželje z mestom nasploh.

Letošnje podobe je odprl župan občine Slovenske Bistrice gospod dr. Ivan Žagar. V prijetnem vzdušju smo na odru odigrali igrico, vezano na temo naše raziskovalne naloge »V loncu vre in brbota«, s katero smo letos prejeli srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Novi Gorici.

Simona Luetič


Predstavitev projekta z naslovom SI OK? (projekt Socialni in kulturni kapital)

V soboto, 7. 9. 2013, smo sodelovali na prireditvi Podobe bistriških domačij, kjer smo se predstavili s projektom Socialni in kulturni kapital, ki se je začel izvajati s 1. 9. 2013. V projekt so vključene Srednja šola Slovenska Bistrica, kot koordinatorica projekta, Vrtec Otona Župančiča, 2. Osnovna šola in Osnovna šola Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici.  Na prireditvi smo izpostavili naše ideje in cilje projekta.
Glavni cilj našega projekta je graditi socialni in kulturni kapital tako, da bomo vzpostavljali medsebojno zaupanje in spodbujali kulturo dialoga z raznolikimi dejavnostmi, ki povezujejo šolo z okoljem.
Prioritetni cilji našega skupnega projekta so:

  • izvajati programe (dejavnosti) za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti,
  • raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala,
  • pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala,
  • v vrtcih in šolah pripraviti dejavnosti za spodbujanje pomena neformalnega znanja in povezovanja s socialnimi partnerji,
  • spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in postopoma razširjati rezultate.

   Koordinatorice projekta SKK:
   Simona Luetič, Mojca  Pešak, Milanka Dobnikar in Asja 

Podobe bistriških domačij 2013 

Dostopnost