Select Page

Dijaki, ki želijo v šolskem letu 2014/2015 pridobiti status dijaka športnika, kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, izpolnijo spodaj …

prilepljen Obrazec za statuse in ga oddajo razredniku do 30. 9. 2014.

Prošnje, prispele po tem datumu, bomo obravnavali ob začetku 2. konference.

mag. Irena Wozniak,
svetovalna delavka

Dostopnost