Select Page

Srednja šola Slovenska Bistrica razpisuje javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoza težko gibalno ovirani dijakinji za šolsko leto 2016/2017, za čas od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

Na objavljeni povezavi je dostop do javnega razpisa – navodila in obrazci za oddajo ponudbe:

Razpis za prevoz 2016
Obrazci za prevoz 2016

Dostopnost