Select Page

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo imeli čast gostiti g. Iva Boscarola, ki se je ustavil tudi v naši šolski prodajalni. Dijaki so mu s ponosom predstavili delo v trgovini in izkušnje, ki jih pridobivajo.

V šolski prodajalni dijaki pridobijo dragocene praktične izkušnje na vseh področjih dela v trgovini, od blagajniškega poslovanja in polnjenja polic do svetovanja strankam in reševanja reklamacij. To jim omogoča, da se preizkusijo v vlogi prodajalca in se lažje odločijo, ali jim ta poklic ustreza.

V šolski prodajalni dijaki razvijajo različne veščine, ki so ključne za delo v trgovini, kot so komunikacijske, medosebne, reševalne in delovne veščine. Pridobijo tudi znanja o poslovanju trgovine, izdelkih in zakonodaji.

Dijaki, ki so delali v šolski prodajalni, so po navadi bolj motivirani za vpis v program trgovec, saj so že dobili vpogled v delo in izkušnje iz prakse.

Gospod Boscarol je bil navdušen nad delom dijakov v šolski prodajalni. Pohvalil je njihovo delo in jim zaželel še veliko uspeha v prihodnosti.

Kot je povedal g. Boscarol, je šolska prodajalna izjemno dragocen del učnega procesa, saj dijakom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj, razvoj pomembnih veščin in spoznavanje delovanja trgovine.

Zapisala: Simona Luetić

 

 

Dostopnost