Select Page

Slovenski učni krogi in Srednja šola Slovenska Bistrica

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica se že drugo leto zapored vključujemo v projekt Slovenski učni krogi (osrednja tema Izzivi 21. stoletja). Projekt se izvaja v okviru mednarodnega projekta Global Teenager Project. Projekt spodbuja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter sodelovalno delo na daljavo. Takšna oblika dela dijake spodbuja k razmišljanju, inovativnostim, avtentičnemu mišljenju in raziskovanju.

V projektu sodelujejo dijaki drugega letnika gimnazije, in sicer pri predmetu ŠOK (študij okolja).

Delo v projektu poteka v več fazah in je časovno omejeno. V prvi fazi se šole predstavijo, v drugi postavijo raziskovalno vprašanje na dano temo, v tretji fazi raziskujejo in objavijo rezultate svojih proučevanj, v četrti fazi vsaka šola pregleda odgovore na svoje zastavljeno vprašanje in predstavi oz. oblikuje povzetek raziskave. Sledi zaključna faza in sklepna misel.

Z nami sodelujejo še:
Srednja šola Zagorje
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Srednja šola Metlika
Biotehniški center Naklo
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Ker pa se naše delo v projektu zrcali na Wiki straneh, vabljeni k ogledu le-teh na spodnji povezavi:

https://slogtpsrednjaizzivifeb2013.pbworks.com/w/page/62244188/FrontPage.

 

Mihaela Šimunović

GTP-logo

Dostopnost