Select Page

V okviru mednarodnega projekta ACES smo v sredo, 4. 10. 2017, na Srednji šoli pripravili medgeneracijske in medkulturne delavnice. Na srečanje smo povabile upokojence (nekdanje učitelje iz Slovenske Bistrice in okolice), otroke iz Vrtca Otona Župančiča (partnerji v projektu) in dijake.

Na delavnicah smo se pogovarjali o šoli včasih in danes, o odnosih v šoli, o vlogi učitelj – učenec. Posebno pozornost smo namenili priseljencem. Dijaki priseljenci so podali svoje mnenje in videnje tega, kako so se počutili, ko so vstopili v srednjo šolo. Spregovorili so o znanju in pomenu slovenskega jezika. Povedali so, da so kljub pomanjkanju znanja jezika bili lepo sprejeti na šolo. Upokojenci so nam povedali, da je bilo včasih v šoli manj priseljencev kot danes, a kljub temu so gradili na prijateljstvu in spoštovanju.

Dijaki in koordinatorica mednarodnega projekta ACES

Dostopnost