Select Page

V okviru projekta ESS – Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) – je 19. aprila 2018 na Srednji šoli Slovenska Bistrica potekal lokalni posvet z naslovom Začetno učenje slovenščine – izziv za priseljence, učitelje in vzgojitelje. Na njem so bile predstavljene dosedanje prakse poučevanja slovenskega jezika ob vključitvi priseljencev v vrtce, osnovne šole in srednjo šolo.

Učenje jezika je uspešnejše, če poteka v strnjeni in intenzivnejši obliki ob prihodu v novo okolje, nujna pa je tudi integracija v oddelke. Osnovna potreba vsakega posameznika je, da se počuti varno in da je sprejet, a se je seveda treba čim prej naučiti jezika.

Srednja šola Slovenska Bistrica je v sodelovanju z društvom Jasa v tem šolskem letu izvajala različne družabne delavnice za boljšo integracijo priseljenk, ki so bile na posvetu predstavljene kot primer dobre prakse vključevanja staršev priseljencev.

Ker se v našem lokalnem okolju srečujemo večinoma s priseljenci s Kosova, je bilo za vse udeležence srečanja zanimivo in poučno tudi predavanje Lee Cahunek. Spregovorila je o albanskih narodnostih v Sloveniji in o šolskem sistemu na Kosovu.

S skupnimi močmi lahko doprinesemo k strpni multikulturnosti tudi v svoji okolici, a se moramo zavodi v okolju še bolj odpreti in povezati med seboj. Z dobro organizacijo se stvari kljub zahtevnejšim izzivom zagotovo uspešno izpeljejo.

Multiplikatorka Natalija Kaučič

Dostopnost