Select Page

Pogovarjali smo se s Katarino Grilj, dijakinjo drugega letnika gimnazije na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Že lani je presenetila z uvrstitvijo na matematično olimpijado, letos pa je ponovila zavidanja vreden uspeh, uvrstitev na Evropsko dekliško matematično olimpijado (EDMO), ki bo predvidoma od 9. do 15. aprila 2021 v Gruziji.

 

Čestitam za ponovno uvrstitev na olimpijado! A najprej še kaj o lanski … Kako je potekala? Je pandemija precej vplivala nanjo?

Najlepša hvala za čestitke. Lanska olimpijada bi se sicer morala odvijati na Nizozemskem, vendar je zaradi pandemije potekala virtualno. Odpisale smo jo v doma, in sicer v dveh tekmovalnih dneh. Poleg tekmovanja pa so organizatorji pripravili tudi številne aktivnosti, s katerimi smo se lahko tekmovalke med sabo spoznale.

Verjetno so bile (in bodo) priprave na tekmovanje zaradi trenutnih razmer vsaj delno okrnjene. Ti to predstavlja dodaten izziv?

Ja, tudi priprave za razliko od lanskih še vedno potekajo virtualno. To pa mi ne povzroča posebnih težav, saj še vedno usvajamo znanje na podoben način. Največja zasluga pri tem gre organizatorjem predavanj in pa seveda samim predavateljem, ki so se letos res potrudili, da bi bila ta sprememba za vse čim lažja. Pri tem pa me podpirajo tudi profesorji Srednje šole Slovenska Bistrica, ki mi omogočajo usklajevanje priprav s šolskimi obveznostmi in so mi na razpolago za morebitna vprašanja.

Bo letošnja olimpijada zaradi višjega letnika pomenila tudi višjo stopnjo težavnosti? Je na olimpijadi veliko vsebin, ki še niso obravnavane v učnem načrtu?

Ne, težavnost olimpijade se ne bo spremenila, saj vsi letniki srednjih šol tekmujemo v eni tekmovalni skupini. V olimpijado je sicer vključenih kar nekaj vsebin, ki jih še nismo obravnavali v šoli, vendar se z večino teh podrobneje seznanimo na pripravah, ki jih organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Prav tako se kar nekaj nalog da rešiti le z osnovnim poznavanjem teh vsebin.

Bi v izvedbi priprav na olimpijado ali izvedbi olimpijade same karkoli spremenila, če bi lahko?

V izvedbi priprav ne bi spremenila veliko, saj je bilo z rednimi predavanji, dodatnimi zapiski in številnimi nalogami poskrbljeno, da si lahko vsako snov podrobno predelal in natančno razumel. Poleg tega so nam predavatelji ves čas na voljo za vprašanja o nalogah, ki jih ne razumemo. Glede same olimpijade pa bi si seveda želela, da bi ta potekala, kot je bilo načrtovano, v Gruziji, vendar vemo, da žal to ne bo mogoče.

Če se umaknemo od matematike  zadnje leto nas je, sicer zaradi nevšečnih okoliščin, večina imela precej več prostega časa. Kako si si ti krajšala čas v »karanteni«?

Večinoma sem si vzela čas za majhne stvari, za katere ga drugače težko najdem. To so zame na primer branje knjig, sestavljanje sestavljank, gledanje televizijskih serij in podobno.

Hvala za tvoj čas in vso srečo na olimpijadi!

Intervjuvar: Tibor V. Šušnjara

Dostopnost