Select Page

Septembra so dijaki vseh programov v krožku, nastalem na podlagi projekta SPIRIT – Mladim se dogaja, pod mentorstvom začeli z razvijanjem zanimivih inovativnih podjetniških idej. Dijaki so v skupinah razvijali svoje podjetniške ideje. Na šoli smo jim najprej predstavili metodologijo razvoja poslovnega modela (CANVAS), ki zajema naslednje dejavnosti:

 • načrt iskanja novih idej/konceptov;
 • oblikovanje izbranih poslovnih modelov;
 • izgradnja prototipov (najosnovnejših sprejemljivih produktov);
 • priprava na predstavitev;
 • predstavitev (pičanje) poslovnega modela pred komisijo (na različnih tekmovanjih).

Ob tem smo najprej nekaj časa namenili predstavitvam dobrih poslovnih praks, ki so jih v preteklosti že razvijali naši dijaki. Potem so dijaki začeli razmišljali o svojih idejah, ki bi lahko rešile določene probleme, in sicer na podlagi potreb trga. Nastalo je nekaj zanimivih poslovnih idej, ki so jih dijaki predstavili na treh podjetniških tekmovanjih v aprilu, maju in juniju 2018. Izpostavljamo ideje za:

 • majhne blazinice, ki ščitijo otroške nosove pred mrazom;
 • naravno kremo iz naravnih sestavin, namenjeno negi telesa;
 • krajšo in daljšo različico pohodne poti z igrami po Tinju;
 • slaščičarno in kavarno za tiste, ki imajo celiakijo.

 

Dijakinje in dijaki so ideje predstavljali na naslednjih tekmovanjih.

 1. TEKMOVANJE POPRI

Namenjeno je mladim, ki iščejo najboljše podjetniške ideje, in je v goriškem prostoru že desetletje prepoznano kot tisto, ki omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Organizatorji želijo spodbuditi, da bi mladi v podjetništvu prepoznavali različne priložnosti in sprejemali tveganja ter vodili projekte in jih zapisali, hkrati pa krepili timsko delo.

Na tekmovanje se je prijavilo več kot 400 mladih iz vse Slovenije s 130-imi podjetniškimi idejami. Dijakinje so predstavile dve poslovni ideji: Topli noski (avtorice: Marisa Frešer, Tina Cafuta in Nina Cafuta, mentorica Simona Luetić) in Naravna krema Agastopia (avtorice: Doroteja Pišotek, Kati Ratej, Lucija Juhart in Gloria Mažič, mentorica Simona Luetić).

Topli noski

 

 1. TEKMOVANJE MLADI PODJETNIK – GEA COLLEGE

Podjetniško tekmovanje, ki ga že vrsto let pripravlja GEA COLLEGE – Fakulteta za podjetništvo, je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti svoje znanje podjetništva in poslovanja ter ga razvijati. Naloge sodelujočih zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje analize izvedljivosti in njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

Dijaki so izdelali projektne naloge in jih na državnem tekmovanju tudi predstavili, in sicer z multimedijskimi orodji. Namen tekmovanja je omogočiti izmenjavo izkušenj predavateljev, mentorjev in dijakov ter pri dijakih še dodatno vzpodbuditi podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje tržnih priložnosti in njihovo uresničevanje. Na tekmovanju so se dijaki predstavili s kar tremi podjetniškimi idejami:

 • Topli noski (avtorice: Marisa Frešer, Tina Cafuta, Nina Cafuta in Mia Kukovič, mentorica: Simona Luetić),
 • Naravna krema Agastopia (avtorice: Doroteja Pišotek, Kati Ratej, Lucija Juhart in Gloria Mažič, mentorica: Simona Luetić),
 • Tije–tura (avtorji: Leon Lorenci, Marcel Lerher Šalamun, Lea Gerečnik in Kristina Motaln, mentorici: Simona Luetić in Vesna Sever),

Dijaki so zelo suvereno in samozavestno predstavili svoje kreativne poslovne ideje. Pohvalili so jih tudi člani državne komisije.

Naravna krema Agastopia

 1. PODJETNIŠKI NATEČAJ »Naj poslovna ideja«

Tekmovanje se je odvijalo junija. Pripravila ga je Fakulteta za ekonomijo in informatiko v Novem mestu. Tudi na tem tekmovanju so dijakinje predstavile svoje kreativne podjetniške ideje in s svojim suverenim nastopom pritegnile pozornost komisije.

Predstavitev podjetniških idej v Novem mestu

 

 Simona Luetić, mentorica podjetniškega krožka

Dostopnost