Select Page

Sejem pred informativnimi dnevi na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Na Informativo 2019 vabimo dijake zaključnih in tretjih letnikov. Obisk bo organiziran v soboto, 26. 1. 2019, predvidoma od 9. do 12. ure. Avtobusni prevoz bo organizirala šola. Prijave na Informativo zbiramo do ponedeljka, 21. 1. 2019 pri svetovalni delavki Ireni Wozniak. Ob prijavi dijaki plačajo 10 € za kritje prevoznih stroškov.

Obisk Informative ’19 šteje med obvezne izbirne vsebine. Dodatne informacije o sejmu lahko najdete na spletni strani https://www.informativa.si/ .

 

Dostopnost