Select Page

Sejem pred informativnimi dnevi na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Na Informativo 2013 vabimo dijake 4. letnikov gimnazije. Obisk bo organiziran v soboto, 2. 2. 2013, predvidoma od 9. do 13. ure. Avtobusni prevoz bo organizirala in deloma plačala šola. Prijave na Informativo zbiramo do srede, 23. 1. 2013, pri svetovalni delavki Ireni Wozniak. Ob prijavi dijaki plačajo 3 € za kritje dela prevoznih stroškov.

Obisk Informative ’13 šteje med obvezne izbirne vsebine. Dodatne informacije o sejmu lahko najdete na spletni strani http://www.informativa.si. Več informacij o samem programu prireditve bo na voljo v prihodnjem tednu.

Dostopnost