Select Page

Spoštovani dijaki!

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica bomo tudi v naslednjem šolskem letu dijakom ponudili možnost fakultativnega pouka tujega jezika. Da bi lahko oblikovali ponudbo (način izvajanja in ceno), vas prosimo, da odgovorite na anketo.

Zanima nas, ali bi v naslednjem šolskem letu želeli obiskovati pouk ruščine ali francoščine. Pouk se izvaja v tedenskih sklopih skozi vse leto (2 uri na teden). Oceno je možno vpisati v redovalnico.

Izredno kratka anketa (2 vprašanji) je dostopna na: https://goo.gl/forms/qGkdDQC2w8W3JS3h1

Prosimo, da na anketo odgovorite do 16. 8. 2017.

Hvala.

mag. Irena Wozniak

Dostopnost