Select Page

17. aprila 2024 smo se dijaki ekonomskih šol srečali na Ekonomijadi v Trbovljah. Udeleženci smo ob prijetnem druženju spoznali zasavske posebnosti. Dijaki so spoznali učno pot »Hunt znanja«, mentorji obiskali uspešna lokalna podjetja, ravnatelji pa so se seznanili z novomedijsko umetnostjo v Trbovljah.

Naslednje leto se srečamo v Sežani.

Cirila Hajšek Rap, mentorica

Dostopnost