Select Page

Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe traja od 22. do 29. avgusta 2014.

Prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki  niso bili sprejeti v  nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

 

Drugi prijavni rok za vpis na višješolske študije

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 29. avgusta 2014 na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šolah.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 1. do 5. septembra 2014 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS). Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani in ga pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo.

Dostopnost