Select Page

Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) je projekt, ki na Srednji šoli Slovenska Bistrica deluje že tretje leto in uspešno povezuje vzgojno-izobraževalne zavode v občini Slovenska Bistrica. V sredo, 24. aprila 2019, se je ob 12.00 v predavalnici bistriške srednje šole zbralo lepo število udeležencev posveta, ki so drug drugemu prisluhnili in se soočali z izzivi priseljenstva. Moderator posveta mag. Gregor Artnik je dogodek začel z mislijo provokativnega duhovnega učitelja Osha:

Če ste živi, vas lahko pesti nešteto težav.
Bolj kot je človek živ, več jih ima.
A s težavami ni nič narobe, kajti ko se ubadate z njimi,
ko se spopadate z izzivi … rastete.

Ravnateljica mag. Iva Pučnik Ozimič je udeležence lepo pozdravila, povedala nekaj besed o samem projektu in pomembnosti ter hvaležnosti, da smo občani Slovenske Bistrice del projekta SIMS. Nato smo prisluhnili zapisanim zgodbam dijakov in učencev priseljencev, ki so nas nagovorile s sočutnostjo. V pripovedih so se večkrat ponovile besede: počutil sem se slabo, ločeni smo bili od očeta, hotela sem nazaj, strah me je bilo, jokala sem, brez prijateljev sem bila, zapustili smo svojo državo, težko mi je bilo, potrebujem pomoč, vse je drugačno, ne znam jezika, moje poreklo me je nenehno zaznamovalo, počutila sem se tujo … Kasneje so dijakinje SŠSB pod mentorstvom Mojce Pešak odigrale predstavo Priseljenci. Z gledališko tehniko, ki je lahko tudi odlično sredstvo za doseganje družbenih sprememb, so dijakinje najprej v igri izpostavile problem, gledalci so hitro prepoznali nepravičnost in nato iskali rešitve z intervencijami kar sredi igre. Vsi udeleženci posveta smo bili istočasno opazovalci in tudi dejavni udeleženci dogodka.

V drugem delu posveta smo prisluhnili plenarnim predstavitvam. Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica Stanislava Stegne in vzgojiteljica Marjeta Korošec sta predstavili delo in izzive pri vključevanju otrok v vrtce. Izpostavili sta, da poslanstvo v vrtcu terja celostni pristop. Pomembni so sprejetost, dobro počutje, odnos, strpnost, dobro učno okolje ter vzdušje. O začetnem intenzivnem učenju slovenskega jezika in o tem, kako je to šolsko leto potekalo povezovanje obeh OŠ in SŠ, je spregovorila multiplikatorka Natalija Kaučič, ki je zaposlena pri projektu.

Direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica mag. Brigita Kruder je predstavila možnosti izobraževalnih programov in vključevanja odraslih priseljencev ter pomembnost učenja in znanja slovenskega jezika. S kakšnimi izzivi, delom in rešitvami se soočajo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, nam je povedala  direktorica zdravstvenega doma Jožefa Lešnik Hren, dr. med. Podžupan Stanislav Mlakar pa je povzel razpravo in ugotovitve javne tribune z naslovom Integracija tujcev v lokalno okolje, ki je potekala v mesecu marcu.

Sledila je še skupna razprava, v kateri smo ugotovili, da je med nami veliko nestrpnosti, nepoznavanja ter strahov. Treba bo namreč še precej postoriti na državni ravni in tudi pri nas samih.

Zapisala: multiplikatorka Natalija Kaučič, prof.

Dostopnost