Select Page

Z ekonomijo se hote ali nehote ukvarjamo vsi ljudje. Ekonomija nam pomaga razumeti svet, v katerem živimo, in nam ponuja odgovore na vprašanja:

  • Zakaj nihče nima vsega in zakaj moramo biti varčni?
  • Zakaj nikoli nimamo dovolj denarja in zakaj moramo vse plačati?
  • Zakaj moramo nenehno izbirati in zakaj več ene dobrine nujno pomenijo manj druge?
  • S katerimi ekonomskimi vprašanji se srečuje vsaka družba in zakaj se v sodobnem gospodarstvu vse zgodi na trgu?
  • Kako je vse v gospodarstvu povezano in kaj ima z vsem tem opraviti ekonomija?

Mladi skušajo odgovoriti na zgoraj navedena vprašanja na državnem tekmovanju iz ekonomije, ki je letos potekalo 27. marca 2018 na Srednji ekonomski šoli Ljubljana. Tekmovanje je otvoril župan mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič. Tekmovali so dijaki gimnazijskega in strokovnih izobraževalni programov.

 

Dijakinje programa ekonomski tehnik Srednje šole Slovenska Bistrica so dosegle naslednja priznanja:

  • Nuša Ganzitti – srebrno priznanje
  • Mateja Breznik – bronasto priznanje
  • Kati Ratej – bronasto priznanje

Dijakinjam iskrene čestitke!

Cirila Hajšek Rap, mentorica

 

Dostopnost